บทที่198: ผลงานอาจตกสวรรค์ถ้าพลาดเรื่องเหล่านี้

สิ่งที่นักขายบางคนมองข้ามถ้าดูจากเปลือกนอก ผลงานยังคงน่าประทับใจอยู่อย่างน้อยในระยะสั้นแต่หากไม่แก้ไขปัญหาอาจจะตามมาเร็วกว่าที่คิด

บทที่ 197: 3 ข้อผิดพลาดหลักของระบบค่าตอบแทนนักขาย

ความผิดพลาดหลักที่ผู้บริหารหลายที่เผลอทำไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเกี่ยวกับระบบค่าตอบแทนให้กับทีมขาย

บทที่194: ปัจจัยที่ทำให้การตั้งทีมขายประสบความสำเร็จ

ปัจจัยพื้นฐานในการตั้งทีมขายให้ประสบความสำเร็จนั้นมีปัจจัยหลายข้อ โดยสามารถสรุปออกมาเป็นปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้ครับ

บทที่ 192: 3 หัวใจหลักในการรักษาลูกค้าเก่า

ฐานลูกค้าเก่านั้นสำคัญมากๆ ที่ต้องรักษาให้อยู่ ต้นทุนในการให้ลูกค้าเดิมซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับต้องไปหาลูกค้าใหม่

บทที่ 191: เป็นนักขายต้องบริหารเวลาอย่างไร

การบริหารเวลาของนักขายนั้นมีความสําคัญมากๆ บทความน้ีจะมาบอกทุกคนว่าการบริหารเวลาของนักขายต้องทําอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บทที่ 190: ลูกค้าที่อนุโลมขายถูกได้

สิ่งท่ีสําคัญมากกว่าคือการได้มาซึ่งฐานลูกค้าท่ีจงรักภักดีท่ีพร้อมจะซื้อซ้ำหรือบอก ดังนั้นลูกค้ากลุ่มไหนบ้างท่ีอาจอนุโลมให้ขายของถูกได้

บทที่ 184: 3 ปัจจัยหลักในการทำยอดลูกค้าใหม่

การปิดยอดลูกค้ารายใหม่เป็นเรื่องที่สำคัญต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อประสิทธิผลสูงสุด มาดูปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดยอดลูกค้าใหม่ที่ยั่งยืน

บทที่183: 3 สิ่งที่ต้องทำให้ลูกค้าแม้ไม่ได้ยอดขาย

แม้จะไม่ได้มาซึ่งยอดขายณ ตอนนั้นเลย แต่ผลกระทบเชิงบวกที่คุณจะได้รับจากการทำกิจกรรมนั้นจะมีค่ามหาศาลมากโดยเฉพาะในระยะยาว

บทที่ 181: 3 ขั้นตอนป้องกันปัญหาเวลานักขายลาออก

การลาออกของพนักงานเป็นสิ่งที่เราหวังว่าจะไม่เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก้ไขตามหน้างานมี มาดูขั้นตอนที่จะช่วยปัองกันปัญหาเวลานักขายลาออก

บทที่ 177: 3 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ Lead ลูกค้าใหม่ที่คุณต้องไม่พลาด

Lead ลูกค้าถือเป็นน้ำหล่อเลี้ยงสำคัญที่ทำให้ผลงานทางการขายเติบโตได้ ทำความเข้าใจ 3 ข้อเท็จจริงที่จะช่วยในการจัดการ Leads ให้มีประสิทธิภาพ