บทที่ 184: 3 ปัจจัยหลักในการทำยอดลูกค้าใหม่

การปิดยอดลูกค้ารายใหม่เป็นเรื่องที่สำคัญต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อประสิทธิผลสูงสุด มาดูปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดยอดลูกค้าใหม่ที่ยั่งยืน

บทที่183: 3 สิ่งที่ต้องทำให้ลูกค้าแม้ไม่ได้ยอดขาย

แม้จะไม่ได้มาซึ่งยอดขายณ ตอนนั้นเลย แต่ผลกระทบเชิงบวกที่คุณจะได้รับจากการทำกิจกรรมนั้นจะมีค่ามหาศาลมากโดยเฉพาะในระยะยาว

บทที่ 181: 3 ขั้นตอนป้องกันปัญหาเวลานักขายลาออก

การลาออกของพนักงานเป็นสิ่งที่เราหวังว่าจะไม่เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก้ไขตามหน้างานมี มาดูขั้นตอนที่จะช่วยปัองกันปัญหาเวลานักขายลาออก

บทที่ 177: 3 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ Lead ลูกค้าใหม่ที่คุณต้องไม่พลาด

Lead ลูกค้าถือเป็นน้ำหล่อเลี้ยงสำคัญที่ทำให้ผลงานทางการขายเติบโตได้ ทำความเข้าใจ 3 ข้อเท็จจริงที่จะช่วยในการจัดการ Leads ให้มีประสิทธิภาพ

บทที่ 175: 3 สาเหตุหลักที่ทีมขายขยายไม่ได้

สาเหตุหลักที่ทีมขายขยายไม่ได้ สามารถสรุปออกมาได้เป็น 3 สาเหตุหลักๆ ซึ่ง Key man คือ Sales Manager หรือหัวหน้าทีมขายนั่นเอง

บทที่174: ความผิดพลาดหลักของผู้บริหารทีมขาย

ในการบริหารทีมขายนั้นผู้บริหารอาจมองข้ามข้อผิดพลาดบางข้อไปซึ่งอาจส่งผลเชิงลบมากกว่าที่หลายคนคิด บทความนี้จึงรวบรวมข้อผิดพลาดที่มักถูกมองข้าม

บทที่ 172: การฉีดยาแรงในกรณียอดตก

สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดอย่างหนึ่งในวงการขายคือกรณียอดขายตกลงอย่างฮวบฮาบ เรามาดูการจัดการกับปัญหายอดขายตกเพื่อให้เห็นผลและฟื้นเร็วที่สุด

บทที่ 171: 3 ปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณเป้า

การคำนวณเป้าการขายถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ซึ่งการคำนวณเป้าจะทำให้คุณมีหางเสือในการวางแผนมากขึ้น มีที่มาที่ไปและแม่นมากขึ้นครับ

บทที่167: ขั้นตอนการพัฒนาทีมขายอย่างถูกวิธี

การพัฒนาทีมขายนั้นมีความจำเป็นที่ต้องวางแผนอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยสามารถสรุปขั้นตอนออกมาร้อยเรียงเป็นตัวอักษรได้ว่า C.O.A.C.H