ผมเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ “การเข้าไปพบลูกค้าต่อหน้า”

แน่นอนว่าบางธุรกิจอาจจะไม่เหมาะสม ทุกวันนี้โลกดิจิตัลเข้ามาแทนที่ โดยเฉพาะ mass product หลายๆตัวไม่จำเป็นต้องใช้นักขายอีกต่อไป

แต่หากสินค้าหรือบริการของคุณมีคุณลักษณะต่อไปนี้ ผมมั่นใจว่าการเข้าไปพบลูกค้าต่อหน้าคือสิ่งที่จำเป็นเสมอ

 

 1. เป็นการขายงานเข้าองค์กร (B2B)
 2. มีคนร่วมตัดสินใจหลายฝ่าย
 3. มีระยะเวลาในการตัดสินใจพอสมควร
 4. การซื้อขายอาศัยการติดตามผล
 5. ความสัมพันธ์กับลูกค้ามีความจำเป็น
 6. มีแนวโน้มในการซื้อซ้ำ

 

ถ้าวันนี้การทำธุรกิจหรือการขายของคุณไม่มี 6 ข้อนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเลย ผมก็เห็นด้วยว่าการเข้าไปพบลูกค้าต่อหน้าอาจไม่จำเป็น

แต่ถ้าธุรกิจของคุณมี 6 ข้อนี้ครบหมด แต่คุณยังไม่มีนักขายที่ไปพบลูกค้าต่อหน้า หรือมี แต่กระบวนการไม่ชัดเจน ผมว่าโอกาสแข่งขันของคุณกำลังต่ำลง

ในกรณีเหล่านี้ เทคโนโลยีอะไรก็ตามก็ยังไม่มีความสมบูรณ์เท่ากับการเข้าพบลูกค้าต่อหน้าอย่างสม่ำเสมอแน่นอนครับ ผมการันตี

 


 

Why Face-to-Face Visit?

 

I always believe that a face-to-face visit is the most effective selling method of all time.

Of course, it might not be the case for certain businesses, especially for some mass products.

Technologies might replace all traditional processes and salespersons are no longer needed for some industries. I totally agree with this.

However, if your business is still comprised of the following attributes, I believe that a face-to-face visit is still the most powerful method.

 

 1. B2B
 2. A lot of stakeholders involved.
 3. Long sales cycle.
 4. Follow up is needed.
 5. Building rapport is essential.
 6. Business is repeated.

 

If your business is not related to those six attributes at all, of course, a face-to-face visit is not needed.

On the other hand, if nature of your business involves those six attributes and you do not have a solid process for face-to-face visit, I believe you are worse off.

In this kind of circumstances, nothing has the maximum capacity to beat a consistent and effective face-to-face visit at all, I guarantee.