การจะจ้างพนักงานใหม่คนนึงมีปัจจัยหลายข้อให้พิจารณา…

วันนี้ผมอยากมาแบ่งปันแนวคิดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ อันนี้มาจากประสบการณ์ตรงของผมเองทั้งในฐานะลูกจ้างที่เคยบริหารงานให้บริษัทต่างชาติ รวมถึงในฐานะเจ้าของกิจการเอง

 

ผมแนะนำให้จ้างคนทันทีที่คุณคิดออกว่าเค้าจะมาทำงานอะไรแทนคุณ แล้วคุณเอาเวลาดังกล่าวไปทำอย่างอื่นได้และจะส่งผลให้เกิดรายรับเพิ่มขึ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

จะยิ่งดีขึ้นไปใหญ่ถ้าคุณสามารถขยับตัวเองไปทำงานในภาพใหญ่มากขึ้น และงานนั้นต้องเป็นคุณในฐานะเจ้าของกิจการเป็นคนวางแผน

 

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าวันนี้คุณในฐานะเจ้าของกิจการต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 20% ของทั้งเดือนนั่งทำงานเอกสารเอง สิ่งที่ผมแนะนำให้ทำคือ

1.) คิดว่าถ้าเราได้เวลา 20% นี้คืนมาโดยไม่ต้องทำงานเอกสาร เราจะใช้เวลาดังกล่าวไปทำอะไรแทน

2.) ถ้าเอาเวลาไปทำสิ่งใหม่ๆนั้น คิดว่าจะสามารถแปลงเป็นโอกาสหรือยอดขายได้เท่าไหร่

3.) ให้คิดว่าถ้าจ้างพนักงานคนนึงมาทำงานเอกสารแทนเรา เงินเดือนที่เราต้องจ่ายคือเท่าไหร่

4.) ถ้าเมื่อไหร่ที่ข้อ 2 มากกว่าหรืออย่างน้อยเท่ากับข้อ 3 เช่นคุณจะเอาเวลา 20% นั้นไปหาลูกค้ามากขึ้น และคิดว่าจะปิดลูกค้าใหม่ซึ่งยอดกำไรจะสูงกว่าเงินเดือนพนักงานทำเอกสาร ผมแนะนำให้รีบจ้างทันที

 

จากนั้นก็ใช้สูตรนี้เรื่อยๆครับ หาคนมาทำแทนแล้วคุณขยับไปดูงานในภาพใหญ่มากขึ้น ผมรับรองว่าการจ้างครั้งนั้นๆคุ้มแน่ตราบใดที่คุณตอบได้ว่าคุณจะขยับไปทำอะไร แล้วการทำสิ่งนั้นจะส่งผลต่อยอดขายหรือกำไรที่มากขึ้นได้ทางไหนบ้าง

ลองใช้หลักการง่ายๆนี้ในการพิจารณาในการจ้างงานของท่านดูนะครับ

 


What to Consider When Hiring New Staff

There are a number of criteria to consider when it comes to hiring new staff.

Today let me share with you one criteria, based on my own experience as a senior executive for international companies and as an entrepreneur.

 

I recommend that the owner always hire someone whenever some tasks could be transferred to that person. You simply believe that it doesn’t have to be only you who do that task.

Besides, you know for well that the amount of time you have more by transferring those tasks could be spent to do something else more productive and related to gaining more revenue or profit.

 

It is even better that the new task you are responsible for represents a bigger picture, and it is strategic enough that it must be you who gets involved.

 

For instance, it these days, you have to spend at least 20% of the time doing admin work. Below is what I recommend you to consider.

1.) Think about what you are going to do instead if you can have this 20% of the entire time back not having to do admin work.

2.) That new task you can do, how much revenue is it likely to generate?

3.) How much can you pay a person to do admin work for you?

4.) Whenever number 2 exceeds or at least equals number 3, I suggest that you hire that new person immediately.

 

For example, you will spend 20% of the time seeing new customers, rather than just doing admin work.

And by spending that amount of time, you know for well that revenue from new customers will surely exceed the cost of admin staff by miles. Then you go ahead and hire an admin staff as soon as possible.

 

Afterwards, I suggest that you always come up with this kind of criteria.

I guarantee that you will be better off every time you hire as long as you are able to move to something more strategic and bring more revenue or profit to your organization.

 

Try this simple criteria every time you think about hiring new staff then.