เรื่องนี้มีหลายสำนักมากๆที่ทำการวิจัยอย่างจริงจังถึงสาเหตุที่ลูกค้าจะยอมจ่ายที่ราคาสูงกว่าเดิม

ผมช่วยทุกท่านไปทำการสืบเสาะผลการวิจัยอย่างละเอียดมาแล้ว มีสิ่งหนึ่งที่แทบจะทุกสำนักยกให้เป็นปัจจัยอันดับต้นๆที่ลูกค้ายอมจ่ายแพง

 

ปัจจัยนั้นคือ “การบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ”

ใครที่บริการลูกค้าได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันและทำให้ลูกค้ารับรู้ถึงความแตกต่างในจุดนั้นได้อย่างมีนัย มีโอกาสที่จะตั้งราคาที่สูงกว่าได้อย่างชอบธรรม

 

ในบริบทนี้ผมอยากเน้นอีกครั้งว่า “ลูกค้าต้องรับรู้ได้ถึงความแตกต่าง”

กล่าวคือบางคนคิดเองเออเองว่าเร็วว่าดีพอแล้ว แต่ปรากฏว่าลูกค้าไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่าง

 

หรือบางครั้งเร็วและมีประสิทธิภาพจริง แต่ลูกค้าไม่ได้ใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นมากนัก อารมณ์ประมาณมีก็ดี ไม่มีก็ไม่เดือดร้อน

 

ความเร็วดังกล่าวควรจะครอบคลุมในทุกขั้นตอนเหล่านี้

  1. ความเร็วและมีประสิทธิภาพในการตอบคำถามหรือข้อสงสัยของลูกค้า – ก่อนการซื้อ
  2. ความเร็วและมีประสิทธิภาพในขั้นตอนการซื้อ – ระหว่างการซื้อ
  3. ความเร็วและมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา – หลังการซื้อ

 

หาสิ่งนี้ให้เจอในการขายของคุณนะครับ ผมมั่นใจว่าการขายของแพงจะไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่คิดอีกต่อไปครับ

 


 

What Makes Customer Pay More?

There are a number of researches talking about the main reason customers are willing to pay more.

I came across a lot of them and found the top reason almost all of them talk about.

 

And that reason is related to speedy and efficient service.

The one who is faster and makes customer realize the significance of that speed will always win although they charge higher price.

 

In this case, I’d like to emphasize again that customer must realize such the significance.

Sometimes, sellers might believe that it is speedy enough while customer never feel the difference.

 

Or sometimes, it really is speedy and so efficient but only in the aspect that has low impact to customer’s decision.

 

So always make sure to recheck your speed and efficiency in the following areas.

  1. Response to queries – Before the purchase
  2. Ease to buy – During the purchase
  3. Response to complaints – After the purchase

 

Always look for this and you should no longer hesitate to come up with a higher price than your competitor.