บอกลูกค้าอย่างไรว่าเราดีกว่าคู่แข่ง

ถ้าสิ่งนี้เป็นปัญหาที่คุณกำลังพบอยู่ วันนี้ผมมีวิธีการมานำเสนอครับ วิธีดังกล่าวคือ “ให้ลูกค้าเป็นคนพูดออกมาเอง” เพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูครับ

ความเสียหายจากการลาออกของพนักงานขาย

มีคำถามมาถามท่านผู้บริหารฝ่ายขายทุกท่านครับ ถ้าพนักงานขายคนนึงของคุณลาออก คุณคิดว่ามูลค่าความเสียหายที่มีต่อทีมหรือบริษัทของคุณมากน้อยแค่ไหนครับ