บทที่198: ผลงานอาจตกสวรรค์ถ้าพลาดเรื่องเหล่านี้

สิ่งที่นักขายบางคนมองข้ามถ้าดูจากเปลือกนอก ผลงานยังคงน่าประทับใจอยู่อย่างน้อยในระยะสั้นแต่หากไม่แก้ไขปัญหาอาจจะตามมาเร็วกว่าที่คิด

บทที่ 197: 3 ข้อผิดพลาดหลักของระบบค่าตอบแทนนักขาย

ความผิดพลาดหลักที่ผู้บริหารหลายที่เผลอทำไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเกี่ยวกับระบบค่าตอบแทนให้กับทีมขาย

บทที่ 196: ขายให้เหมือนเจ้าของกิจการ

ใครที่คิดแต่เรื่องยอดขายหรือค่าคอมมิชชั่นเพียงอย่างเดียว ผู้นั้นต้องคิดใหม่ การขายแบบเจ้าของกิจการต่างหากที่จะทำให้คุณจีรังในโลกแห่งการขายนี้

บทที่194: ปัจจัยที่ทำให้การตั้งทีมขายประสบความสำเร็จ

ปัจจัยพื้นฐานในการตั้งทีมขายให้ประสบความสำเร็จนั้นมีปัจจัยหลายข้อ โดยสามารถสรุปออกมาเป็นปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้ครับ

บทที่ 191: เป็นนักขายต้องบริหารเวลาอย่างไร

การบริหารเวลาของนักขายนั้นมีความสําคัญมากๆ บทความน้ีจะมาบอกทุกคนว่าการบริหารเวลาของนักขายต้องทําอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บทที่ 189: หลุมพรางของผู้จัดการฝ่ายขายมือใหม่

ผู้จัดการฝ่ายขายหน้าใหม่อาจจะยังไม่มีคนไกด์ ว่าอะไรคือสิ่งท่ีเป็นลําดับความสําคัญต้นๆ ในบทความนี้จะพูดถึง 3 หลุมพรางสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย

บทที่ 186: โอกาสที่ซ่อนอยู่แม้ปิดการขายไม่ได้

สิ่งสำคัญที่นักขายหลายคนมองข้ามคือ “ถ้าปิดไม่ได้แล้วต้องทำอย่างไรต่อ” บทความนี้จะมารื้อโอกาสที่ยังซ่อนอยู่มาให้คุณดูพร้อมวิธีการที่จับต้องได้

บทที่ 185: Sales Cycle ยาวต้องวางแผนอย่างไร

หากมี Sales Cycle ที่ค่อนข้างยาวมี 3 อย่างที่แนะนำให้ทำเพื่อให้ปรับกลยุทธ์เข้ากับลักษณะการขายอย่างที่ว่าอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

บทที่ 177: 3 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ Lead ลูกค้าใหม่ที่คุณต้องไม่พลาด

Lead ลูกค้าถือเป็นน้ำหล่อเลี้ยงสำคัญที่ทำให้ผลงานทางการขายเติบโตได้ ทำความเข้าใจ 3 ข้อเท็จจริงที่จะช่วยในการจัดการ Leads ให้มีประสิทธิภาพ

บทที่ 175: 3 สาเหตุหลักที่ทีมขายขยายไม่ได้

สาเหตุหลักที่ทีมขายขยายไม่ได้ สามารถสรุปออกมาได้เป็น 3 สาเหตุหลักๆ ซึ่ง Key man คือ Sales Manager หรือหัวหน้าทีมขายนั่นเอง