ชัดเจนว่าหัวข้อเรื่องวันนี้คือ “ความมั่นใจ” ซึ่งสิ่งนี้นักขายหลายคนเข้าใจผิดเค้าคิดว่าการที่เป็นนักขาย เราต้องนอบน้อมเอาไว้ก่อน