Shop

Workshop the Sale Pro

“คอร์สที่มีเนื้อหาจากการทดลองทำจริงกว่า 18 ปี ซึ่งพร้อมไปด้วย How To ที่จับต้องได้และตัวอย่างจริงในการใช้ ที่นี่คือแหล่งข้อมูลหลักล้านเพื่อเพิ่มโอกาสของคุณในการสร้างรายได้”

เคล็ดลับที่จะเปลี่ยนคุณจากสถานภาพนักขายที่ต้องวิ่งไล่ล่าลูกค้า ให้กลายมาเป็นที่ปรึกษาที่ใครๆก็ต้องเรียกตัว กำลังรอคุณอยู่ใน Workshop นี้แล้ว อย่าปล่อยให้โอกาสทองนี้หลุดลอยไป

เนื้อหา 2 วันเต็มบวก Workshop ที่คุณจะได้ทดลองทำ

รายละเอียดการลงทะเบียน

•ค่าลงทะเบียนท่านละ 9,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

• สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่
Tel. 091-8192863
Line@ : @Sales101
Email : chonnikan.w@sales101thailand.com

Category:

Product Description

Course Outline – Sales Pro

วัตถุประสงค์

 สร้างความเข้าใจพื้นฐานเรื่องวิธีการขายที่เป็นระบบ
 ได้รับ How To ที่เฉพาะเจาะจง จับต้องได้ และวัดผลได้จริงโดยไม่ได้เป็นแค่แนวคิดอย่างเดียว
 ประยุกต์เป็นพิมพ์เขียวที่สามารถใช้ได้ระยะยาวในทุกรุ่น
 เข้าใจวิธีการคิดแบบ Growth Mindset ที่ฝึกฝนได้และประยุกต์เฉพาะสำหรับงานขายเพื่อใช้รวมกับทักษะทั้งหมด

รายละเอียดวิธีการ

 บรรยายโดยวิทยากรที่เป็นเจ้าของธุรกิจจริงหรือมีประสบการณ์ขายและคุมทีมขายเกิน 10
ปีพร้อมประสบการณ์การบรรยายในองค์กรหรือโครงการต่างๆเกิน 100 ครั้ง
 มี Workshop ได้ลองลงมือทำจริงประกอบทุกเนื้อหา
 วัดผลได้ในทุกหมวดหมู่เนื้อหา

เนื้อหาหลัก

• จิตวิทยาพื้นฐาน

อธิบายจิตวิทยาพื้นฐานที่นักขายทุกคนต้องเข้าใจเพื่อปลดล็อคอุปสรรคหรือความเข้าใจผิดชั้นแรกให้ได้
เนื้อหานี้อธิบายวิธีที่ลูกค้าส่วนใหญ่คิดและมุมมองสำคัญที่นักขายทุกคนควรมีต่องานขาย
ช่วยให้นักขายเริ่มต้นด้วยหลักคิดที่ถูกต้องไม่หลงทางและไม่เสียเวลาทำสิ่งที่ผิดโดยไม่รู้ตัว

• กระบวนการการตัดสินใจของลูกค้า

เข้าใจขั้นตอนทั้งหมดที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจ เปรียบเหมือนรู้เขารู้เรา
พร้อมทั้งค้นพบได้ว่าลูกค้าน่าจะมีความสนใจหรือไม่เพราะเหตุใด
สุดท้ายนำมาซึ่งการเลือกกลยุทธ์การขายที่เหมาะสมที่สุดกับลูกค้าแต่ละรายในแต่ละขั้นตอนการตัดสินใจที่แตกต่างกัน

• การคัดเลือกกลุ่มลูกค้า

เริ่มต้นตั้งแต่วิธีคัดเลือกกลุ่มลูกค้าที่เหมาะกับแผนธุรกิจโดยเฉพาะลูกค้ามุ่งหวัง
ทราบที่มาของแหล่งลูกค้ามุ่งหวังทั้งหมดที่มีในตลาดพร้อมเข้าใจการจัดลำดับความสำคัญและความเหมาะสมในการเลือกติดต่อลูกค้า
มุ่งหวังเหล่านั้น รวมถึงการชี้เป้ากลุ่มลูกค้าที่นักขายส่วนใหญ่มองข้าม
พร้อมวิธีเพิ่มโอกาสในการปิดการขายกับกลุ่มลูกค้าเหล่านั้นที่สูงถึง 65% (อ้างอิงงานวิจัย)

• เทคนิคการทำนัด

มอบสคริปต์ที่เพิ่มอัตราการรับนัดกว่า 3 เท่าตัว
เข้าใจชุดคำพูดต้องห้ามที่ไม่ควรใช้และชุดคำพูดอันทรงพลังที่ช่วยเปิดประตูสู่โอกาสการเข้าถึงลูกค้าโดยเฉพาะในรูปแบบ cold call
(การโทรจากข้อมูลดิบโดยลูกค้ายังไม่มีความสนใจ)
สร้างความเป็นมืออาชีพตั้งแต่นาทีแรกของการสนทนาและทำให้นักขายไม่กังวลต่อการทำงานเชิงรุกเพื่อมุ่งหาลูกค้าใหม่

• การเปิดการขาย

ทราบเทคนิคสำคัญในการสร้างความประทับใจตอนแรกเจอ อะไรคือสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงในการเปิดการขาย
และอะไรคือสิ่งที่จะกระตุ้นให้ลูกค้าเลือกซื้อกับเราตั้งแต่ 5 นาทีแรกที่ได้พบ
ช่วยร่นระยะเวลาในการขายได้ตั้งแต่เริ่มพร้อมทั้งได้มาซึ่งภาพจดจำในระยะยาว

• การค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ลูกค้าประสบ

มอบเทคนิคในการถามคำถามที่ถูกต้องเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง
นอกจากนั้นยังสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าได้มองเห็นปัญหาที่ซ่อนอยู่และพร้อมรับฟังทางแก้ที่จะมอบให้
สร้างภาพลักษณ์ความเป็นที่ปรึกษามากกว่าแค่พยายามขายเพียงอย่างเดียว

• การนำเสนอ

เข้าใจหลักการการนำเสนอที่ถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการนำเสนอ 1 ต่อ 1 รูปแบบ Pitching รูปแบบเอกสาร
หรือรูปแบบสื่อต่างๆที่ส่งมอบให้ลูกค้า
ช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าตั้งแต่นาทีแรกและเพิ่มโอกาสในการปิดการขายให้สูงขึ้นทันทีตั้งแต่ขั้นตอนการนำเสนอนี้

• การปิดการขาย

มอบ 8 เทคนิคในการปิดการขายที่สามารถเลือกประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์ที่ต่างกันออกไป
ช่วยมีตัวเลือกในการปิดการขายที่เหมาะสม รู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรในการปิดการขาย
และช่วยให้อัตราปิดการขายสูงขึ้นภายใต้ระยะเวลาที่สั้นลง

• การติดตามผล

เข้าใจเทคนิคสำคัญที่ใช้ร่วมกับการปิดการขายซึ่งได้แก่การติดตามผล รู้วิธีในการติดตามที่ไม่ทำให้ลูกค้าอึดอัด
เข้าใจวิธีในการบันทีกผลการติดตามและการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
สุดท้ายนำมาซึ่งอัตราปิดการขายที่ยิ่งสูงขึ้นกว่าเดิมและเข้าใจการจัดการฐานลูกค้าที่มีศักยภาพ (pipeline)
ด้วยวิธีการที่เป็นระบบระเบียบ

• การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

มอบเทคนิคในการสร้างจุดขายหรือความแตกต่างแม้สินค้าหรือบริการจะใกล้เคียงกับคู่แข่ง
ช่วยให้นักขายมีทัศนคติที่ถูกต้องและสามารถหลีกหนีจากเกมสงครามราคาด้วยวิธีที่เป็นลำดับขั้นตอน

• การเจรจาต่อรอง

เข้าใจความแตกต่างระหว่างการขายกับการเจรจา ทราบเทคนิคในการให้ราคาที่สมเหตุสมผลทั้งการเปิดราคาแรก การให้ส่วนลด
การตกลงราคาสุดท้าย พร้อมวิธีในการเจรจาแบบ win-win ทุกเงื่อนไข

• การรักษาลูกค้าและหาลูกค้าบอกต่อ

ทราบวิธีเชิงรุกในการรักษาให้ลูกค้ามีการซื้อซ้ำในอัตราที่สูงกว่าเดิมถึง 4 เท่าตัว
นอกจากนั้นยังสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้เกิดขึ้นกับลูกค้าและนำมาซึ่งลูกค้าแนะนำหรือบอกต่อ
วิธีการดังกล่าวจะมีลำดับขั้นตอนรวมถึงการวางแผนที่จับต้องและคำนวณได้

• การขายเพิ่ม

เข้าใจช่องทางในการขายเพิ่มทั้งหมดที่ทุกธุรกิจสามารถประยุกต์ได้
รู้วิธีในการวางแผนขายเพิ่มที่เป็นระบบตั้งแต่การวิเคราะห์โอกาสที่เหลืออยู่จากลูกค้าแต่ละราย
กลยุทธ์การขายเพิ่มที่สร้างโอกาสในการปิดการขายสูงที่สุด
พร้อมทั้งการจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้ขายเพิ่มได้มากและเร็วขึ้นภายใต้ระยะเวลาเท่าเดิม
====================================================================================

รายละเอียดการลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนท่านละ 9,800 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่
Tel. 091-8192863
Line@ : @Sales101
Email : chonnikan.w@sales101thailand.com

Additional information

วันที่เรียน

รุ่นที่ 28 : 18-19 มกราคม 2563, รุ่นที่ 29 : 28-29 มีนาคม 2563, รุ่นที่ 30 : 21-22 พฤศภาคม 2563

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Workshop the Sale Pro”

Your email address will not be published. Required fields are marked *