Shop

Basic Sales Manager

฿ 2,900

Category:

Product Description

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถออกแบบขั้นตอนการขายที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย เข้าใจถึงปัจจัยในการคัดเลือกพนักงานขายเพื่อสร้างทีมขายที่มีประสิทธิภาพ และเข้าใจกลไกทางการขาย รวมไปถึงสามารถวางแผนการขายที่สามารถใช้งานได้จริง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

https://sales101thailand.teachable.com/p/basic-sales-manager/

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Basic Sales Manager”

Your email address will not be published. Required fields are marked *