วิธีหนึ่งที่จะรักษาลูกค้าของเราเอาไว้ให้ได้ยาวนานที่สุดคือ “อย่าขายอย่างเดียว”

อีกสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องคือ “ทำให้ลูกค้ารู้สึกยากหรือวุ่นวายที่จะต้องเปลี่ยนเจ้า”

 

แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราวางยาลูกค้าและทำให้การทำงานของเค้าเกิดอุปสรรคนะครับ

เพื่อให้เห็นภาพลองมาดูตัวอย่างกันเลยครับ

 

1. ทำให้เค้าติดเรา

ทำให้ลูกค้ารู้สึกให้ได้ว่าการติดต่อกับเราในฐานะนักขายเป็นสิ่งที่เค้าคุ้นชินและสะดวกที่สุด

เช่นเข้าเยี่ยมต่อเนื่องบ่อยกว่าคนอื่นๆหรือเรียกหาได้ง่ายที่สุดเมื่อยามเกิดปัญหาเป็นต้น

 

2. ทำขั้นตอนการซื้อขายหรือสั่งซื้อให้ง่ายกว่าคนอื่น

นี่คือหลักจิตวิทยาการขายอีกอย่างหนึ่ง 

ถ้าลูกค้ารู้สึกว่าขั้นตอนในการซื้อขายของเราง่ายกว่า ลูกค้าก็พร้อมจะยืนหยัดอยู่กับคุณเพราะความง่ายที่ว่านี้

 

3. ผูกติดกับกระบวนการทำงานภายในของลูกค้า

เช่นคุณให้บริการช่วยลูกค้าในการทำรายงานบางอย่างแทนเค้า ซึ่งรายงานนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่เค้าต้องทำกันเองอยู่แล้ว

เมื่อเกิดความคุ้นชินดังกล่าว ลูกค้าอาจจะไม่อยากเปลี่ยนแปลงเพราะจะทำให้กระทบกับกระบวนการทำงานภายในของเค้า

 

ลองวางแผนทำให้การเปลี่ยนแปลงของลูกค้าเป็นเรื่องที่ยากขึ้น แต่ย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่เป็นการวางยาลูกค้า

เมื่อนั้นลูกค้าจะมีความจงรักภักดีกับเราสูงกว่าเดิมแน่นอนครับ

 


 

Make It Difficult to Change

One of the strategies to increase the level of customer loyalty is not to try to sell only.

What you have to do consistently is to make customer realize that it is not so easy to change. 

 

However, that doesn’t mean that you create some bottle-neck for customers and ruin their system. 

So let me give you some examples to illustrate this.

 

1. Make customer stick with you as a salesperson.

Make them get used to contacting you and feel like a burden to talk to someone else. 

For instance, you visit customers more regularly than everyone else or become the easiest choice for customers to reach when problems occur. 

 

2. Make buying process easiest. 

This is one of the basic sales psychologies.

Customers tend to buy more from you if your buying process is the most convenient, compared with competitors. 

 

3. Involve with their internal process

For instance, you offer customer to help them do some report which is a part of their internal process.

When the get used to it already, it would become difficult for them to change. So the likelihood of them sticking with you would surely be higher. 

 

Again, make it difficult for customer to change but it doesn’t mean that you cause them a bottle-neck. 

Then customer loyalty would be much higher than you might imagine.