ในบทความนี้มีสถิติน่าสนใจมาแชร์ครับ

เป็นสถิติที่ผมได้มาจากหนังสือชื่อ “The Salesperson’s Secret Code” ในตอนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ เค้าได้พูดถึงสถิติเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นนักขายดังนี้

 

  • 100% ของกลุ่มนักขายที่ถูกสัมภาษณ์เชื่อว่า “ความกลัว” เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นผลการทำงาน เช่นกลัวหัวหน้าหรือกลัวตกงานเป็นต้น
  • อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักขายที่ประสบความสำเร็จจะไม่ยอมให้ความกลัวเป็นตัวนำ เค้าจะใข้เป้าหมายของตัวเองเป็นตัวกระตุ้นมากกว่า
  • ในขณะที่กลุ่มนักขายท้ายตารางมักจะเร่งสปีดตัวเองขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อมีความกลัวว่าตัวเองจะทำผิดพลาดซ้ำแบบเดิมอีก
  • 78% ของนักขายท้ายตารางมักจะไม่มีเป้าหมายชีวิตอะไรที่ชัดเจนจับต้องได้

 

จากสถิติดังกล่าว ถ้าผมอธิบายเป็นความเข้าใจของผมเองก็คงจะพูดได้ว่า “อย่าให้ความกลัวมาครอบงำ”

แน่นอนว่าความกลัวเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่ใช้กระตุ้นได้ดีเสมอ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด การมีเป้าหมายที่ชัดเจนและกระตุ้นให้ตัวเองเดินถึงเป้าหมายนั้นต่างหากคือตัวกระตุ้นที่ดีที่สุด

 

แต่มีสถิติที่น่าสนใจอีกอย่างที่หนังสือเล่มนี้พูดถึง เค้าบอกว่าคนที่อยู่ก้นตารางสุดๆจริงกลับไม่มีความกลัวใดๆทั้งสิ้น และนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ผลงานของพวกเค้าไม่ได้เรื่องเอาเสียเลย

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะพวกเค้าไม่แคร์ ไม่กลัว ไม่สน ไม่ว่าจะผิดพลาดอย่างไรก็ไม่ได้คิดใส่ใจรับผิดชอบ 

 

เห็นหรือไม่ครับว่าถ้า “ไม่กลัวเลย” ขนาดนั้นก็กลายเป็นไม่ดี ดังนั้นอยากให้ตัวคุณลองพิจารณาเรื่องนี้และหาทางบาลานซ์ให้ดีที่สุด

ควรจะกลัวในระดับที่ถือว่ามีความรับผิดชอบ แต่ไม่ควรจะใช้แค่ความกลัวเป็นสิ่งครอบงำ การตั้งเป้าหมายต่างหากคือเข็มทิศที่ดีที่สุดสำหรับนักขายครับ

 


 

Don’t Let Fear Drive You

 

In this article, I have some interesting stat to share with you. 

It is taken from a book called “The Salesperson’s Secret Code”. In one chapter, they talked about a research result about what drives successful salespersons. It is summarized as below.

 

  • 100% of the interview group believes that fear is one of the factors that drive their results. The examples of those fears are fear of getting fired or fear of getting blamed by the supervisor. 
  • However, top salespersons wouldn’t let fear lead their way. They are driven by desire more intensely than fear.  
  • While bottom salespersons would always drive themselves mostly because they fear to repeat same mistakes. 
  • 78% of bottom salespersons normally have no specific and measurable goals. 

 

From those stats, I would conclude that we shouldn’t let fear drive our result. 

Of course, fear is the very basic driver that works most of the time. However, it is not the best solution. Goal and desire work better every time. 

 

However, there is another interesting piece of information to add up here. The research also mentioned that the very bottom five percent of low-performers don’t have fear at all. 

And this is the main reason they don’t perform. It is because they don’t fear, don’t care, and are not even responsible. 

 

Now, I hope you understand that by having no fear at all, it wouldn’t work no matter how intense your desire is. 

The best way is to have fear in the level that makes you feel responsible but not to the extent that you let fear lead all the way. 

 

This is because desire and goal setting always works better most of the time. And this is the balance I suggest that you consider for yourself in order to become successful in your sales career.