บทที่198: ผลงานอาจตกสวรรค์ถ้าพลาดเรื่องเหล่านี้

สิ่งที่นักขายบางคนมองข้ามถ้าดูจากเปลือกนอก ผลงานยังคงน่าประทับใจอยู่อย่างน้อยในระยะสั้นแต่หากไม่แก้ไขปัญหาอาจจะตามมาเร็วกว่าที่คิด

บทที่ 197: 3 ข้อผิดพลาดหลักของระบบค่าตอบแทนนักขาย

ความผิดพลาดหลักที่ผู้บริหารหลายที่เผลอทำไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเกี่ยวกับระบบค่าตอบแทนให้กับทีมขาย

บทที่ 196: ขายให้เหมือนเจ้าของกิจการ

ใครที่คิดแต่เรื่องยอดขายหรือค่าคอมมิชชั่นเพียงอย่างเดียว ผู้นั้นต้องคิดใหม่ การขายแบบเจ้าของกิจการต่างหากที่จะทำให้คุณจีรังในโลกแห่งการขายนี้

บทที่ 195: 5 วิธีในการอ่านสัญญาณการซื้อของลูกค้า

นักขายคนไหนก็ตามที่อ่านสัญญาณลูกค้าได้ขาดก็มีโอกาสในการปิดการขายที่สูงขึ้น มีหลายวิธีที่จะใช้อ่านสัญญาณลูกค้าได้ชัดเจนขึ้นดังนี้

บทที่194: ปัจจัยที่ทำให้การตั้งทีมขายประสบความสำเร็จ

ปัจจัยพื้นฐานในการตั้งทีมขายให้ประสบความสำเร็จนั้นมีปัจจัยหลายข้อ โดยสามารถสรุปออกมาเป็นปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้ครับ

บทที่ 193: ทำอย่างไรให้ลูกค้าเปลี่ยนใจจากคู่แข่ง

หนึ่งในการขายที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งคือการทำให้ลูกค้าเปลี่ยนใจจากคู่แข่งมาซื้อเรา บทความนี้จะมามอบวิธีการแก้ปมดังกล่างและเพิ่มโอกาสการขาย

บทที่ 192: 3 หัวใจหลักในการรักษาลูกค้าเก่า

ฐานลูกค้าเก่านั้นสำคัญมากๆ ที่ต้องรักษาให้อยู่ ต้นทุนในการให้ลูกค้าเดิมซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับต้องไปหาลูกค้าใหม่

บทที่ 191: เป็นนักขายต้องบริหารเวลาอย่างไร

การบริหารเวลาของนักขายนั้นมีความสําคัญมากๆ บทความน้ีจะมาบอกทุกคนว่าการบริหารเวลาของนักขายต้องทําอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บทที่ 190: ลูกค้าที่อนุโลมขายถูกได้

สิ่งท่ีสําคัญมากกว่าคือการได้มาซึ่งฐานลูกค้าท่ีจงรักภักดีท่ีพร้อมจะซื้อซ้ำหรือบอก ดังนั้นลูกค้ากลุ่มไหนบ้างท่ีอาจอนุโลมให้ขายของถูกได้

บทที่ 189: หลุมพรางของผู้จัดการฝ่ายขายมือใหม่

ผู้จัดการฝ่ายขายหน้าใหม่อาจจะยังไม่มีคนไกด์ ว่าอะไรคือสิ่งท่ีเป็นลําดับความสําคัญต้นๆ ในบทความนี้จะพูดถึง 3 หลุมพรางสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย