กฏพื้นฐานของการขจัดข้อโต้แย้ง

ในบทความนี้อยากมาถกเรื่องกฏพื้นฐานของการขจัดข้อโต้แย้งซึ่งนักขายทุกคนต้องทราบ

กฏที่ว่าดังกล่าวคือ “อย่าโต้แย้งกลับและต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยู่ข้างเดียวกับเค้า”

เพื่อให้เห็นภาพ ขอลองยกตัวอย่างให้ดูดังนี้

– ถ้าลูกค้าบอกว่าของคุณแพง

ให้บอกลูกค้าว่า “เข้าใจเลยครับ การลดต้นทุนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เดี๋ยวผมลองช่วยดูและคำนวณภาพรวมให้นะครับว่าจะช่วยลูกค้าลดต้นทุนในด้านต่างๆได้อย่างไรบ้าง”

– ถ้าลูกค้าบอกว่าสินค้าของเราเสียง่าย

ให้บอกลูกค้าว่า “เข้าใจนะครับว่าการใช้งานที่คงทนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ทางผมจะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสียหายดังกล่าวและแนะนำเรื่องการดูแลรักษาให้นะครับ”

มาดูสรุปกันครับว่าวิธีที่ว่านี้ดีอย่างไร

1) ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราอยู่ข้างเดียวกับเค้า

2) มีแนวโน้มที่ลูกค้าจะไม่โต้แย้งอะไรเพิ่ม

3) มีแนวโน้มที่ลูกค้าจะฟังในสิ่งที่เราตั้งใจอธิบายเพิ่ม

ลองเอาวิธีง่ายๆนี้ไปใช้ดูนะครับ

แล้วการขจัดข้อโต้แย้งของคุณจะง่ายขึ้นอย่างแน่นอน
________________________________________________________

Basic Rule of Objection Handling

In this article, let us talk about the basic rule of objection handling every salesperson needs to know.

And this is the rule we are talking about.

“Never argue back and let customer know you are on their side.”

To illustrate this, let me give you some examples.

– If they say you are too expensive.

You tell them this. “I understand that cost saving is very important. Let me give you all details about how you could help you save overall cost then.”

– If they say your product quality is not good enough.

This is what you could say. “I understand that after-sales maintenance is very important. May I understand a bit more about what happened to your maintenance issue and let me help you come up with preventive action plan please?”

Let us summarize why this objection handling is effective.

1) You are on their side.

2) It is likely that customer will not argue further.

3) It is likely that customer will at least listen to what you try to explain.

Try this simple basic rule of objection handling. And the way you handle it will surely lead to the better sales result.