คำถามที่ต้องห้ามลืม

มีคำถามอย่างหนึ่งที่ต้องลืมถามลูกค้าเด็ดขาด

เพราะการลืมถามดังกล่าวจะเสียโอกาสในการขายไปอย่างมหาศาล

คำถามที่ว่าเป็นประมาณนี้ครับ “รบกวนช่วยเล่าวัตถุประสงค์เชิงลึกของการใช้งานได้หรือไม่ครับ”

เช่นถ้าลูกค้าซื้อนาฬิกาจับเวลา แน่นอนว่าคงเอาไปจับเวลาแน่นอน แต่ต้องหาให้เจอว่าวัตถุประสงค์เชิงลึกของการจับเวลาจะไปใช้อะไร เช่น

– ซ้อมวิ่งมาราธอน

– ใช้ในไลน์การผลิตที่โรงงานเพื่อลดเวลาในการทำงาน

– ใช้เตือนตอนการทำงานระหว่างวันเพราะต้องทำงานไปด้วย ทำอาหารไปด้วย เป็นต้นฃ

พอจะเห็นภาพนะครับว่าทำไมการถามหาวัตถุประสงค์เชิงลึกถึงมีความสำคัญ

ถ้าคุณทราบเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์สุดๆต่อการขาย

แต่ถ้าไม่ทราบเราจะเสียประโยชน์อย่างมหาศาล

ลองเอาคำถามประมาณนี้ไปใช้ดูนะครับ รับรองว่าดีกับคุณอย่างแน่นอน
________________________________________________________

Question Not to Forget

There is a kind of question you need not to forget to ask from you prospect every time.

If you forget to do so, there would be a lost opportunity that might be much bigger than you might realize.

The question would sound like this. “Mr. Customer, would you mind sharing your explicit need please?”

Let’s say your customer is looking for a stop watch, their explicit needs would vary.

– For marathon practice.

– For reducing production timeline.

– For reminding their daily work at the restaurant.

You obviously need to know this.

Unless you know it, you are unlikely to meet customer’s needs, leading to your failure to closing sales.

Apply this to your sales game. It is much more beneficial that you might even realize.