การขจัดข้อโต้แย้ง

ข้อโต้แย้งที่เกิดจากลูกค้ามีมากมายมหาศาล

ในบทความนี้อยากมาพูดถึง 3 ข้อเตือนใจสำคัญที่จะทำให้คุณจัดการกับข้อโต้แย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง

1) รู้ว่าเมื่อไหร่ควรยอมแพ้

หากชัดเจนว่าการนำเสนอของคุณไม่เหมาะสมกับผู้ซื้อ สุดท้ายบางครั้งก็ไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่าการยอมรับและไปต่อให้เร็วสุด

2) การฝึกฝน

เหมือนกับทักษะทุกอัน การจัดการข้อโต้แย้งจะดีขึ้นด้วยการฝึกฝน ลองเก็งข้อสอบและซ้อมการจัดการกับข้อโต้แย้งนั้นๆดูเป็นประจำจะช่วยคุณได้อย่างแน่นอน

3) การเรียนรู้ต่อเนื่อง

เมื่อตลาด, ผลิตภัณฑ์ และความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลง ข้อโต้แย้งใหม่ ๆ จะเกิดขึ้น ทำให้ตัวเองทันสมัยและปรับแผนกลยุทธ์ของคุณตาม
การเปลี่ยนแปลงนั้นๆตลอดเวลา

การปรับตัวเองง่ายๆใน 3 ข้อนี้จะช่วยให้คุณปวดหัวกับข้อโต้แย้งน้อยลงอย่างแน่นอนครับ
________________________________________________________

Objection Handling

There are a lot of objections you may face from customers.

In this article, let us give you 3 things to keep reminding yourself all the time when it comes to handling objection more effective.

Here is what we suggest you take into account.

1) Know When to Walk Away

Not every objection can (or should) be overcome. If it’s clear that your solution isn’t the right fit for the prospect, it’s okay to part ways amicably.

2) Practice Makes Perfect

Like any skill, overcoming objections improves with practice. Role-playing objection scenarios with colleagues can be a valuable training tool.

3) Continuous Learning

As markets, products, and customer needs evolve, new objections will arise. Stay informed and adapt your strategies accordingly.

And these 3 recommendations, if adapted accordingly, will surely help you handle objections much more effectively than it used to be.