อย่ายึดกรอบเดิมในยามวิกฤต

แน่นอนว่าช่วงนี้ธุรกิจกำลังชะงักอย่างเฉียบพลัน

ใครที่ปรับตัวไม่ได้มีโอกาสล้มหายตายจากกันภายในข้ามวันข้ามสัปดาห์เลยทีเดียว

ในบทความนี้ผมเลยอยากมานำเสนอวิธีบางอย่างที่อาจช่วยให้คุณรอดได้ในยามวิกฤตนี้

วิธีที่ว่าคือ “การไม่ยึดกรอบเดิม” และเพื่อให้เห็นภาพ ผมขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้ครับ

1) ศักยภาพคน

ถ้าสินค้าเดิมขายไม่ได้แล้ว ให้มองว่าคนที่มีอยู่กับเรานั้นทำอย่างอื่นได้หรือไม่ เค้ามีความสามารถอะไรที่พลิกแพลงได้

ถือโอกาสนี้ให้พวกเค้าลองทำงานอย่างอื่นที่อยู่นอกกรอบเดิมที่อาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆ

2) ฐานลูกค้าที่มี

ลองงัดฐานลูกค้าที่เรามีขึ้นมาดูครับ หาให้เจอว่าลูกค้าเหล่านั้นมีศักยภาพที่เราทำอะไรได้บ้างหรือไม่ หรือเปลี่ยนของขายให้พวกเค้าได้หรือเปล่า

3) ทรัพยากรอื่นๆ

ดูทรัพยากรอื่นๆ ที่มีในองค์กรเราเช่นรถส่งของ ณ ปัจจุบันไม่มีของให้ส่งแต่เราสามารถทำอะไรอย่างอื่นได้อีกหรือไม่

ลองดิ้นดูอีกเฮือกนะครับ ยอมรับว่าไม่ง่ายแต่ถ้าไม่ลองดิ้นดูก็จะเสียของ เพราะทรัพยากรที่มีอยู่บวกกับการไม่ยึดติดกรอบเดิมนั้นอาจเป็นอีกหนึ่งทางรอดก็ได้ครับ

________________________________________________________

Get out of the Box

It is very obvious that we are now facing the recession in the most serious way than ever before.

Those who cannot adapt are likely to be out of the game within weeks, if not days.

So in this article, let me give you some ideas that could help you survive during this difficult time.

Mainly, such an idea is not to stick with the old ways. Let me clarify further as below.

1) Our Staff

If our product cannot sell right now, find out what else our staff can do to diversify.

Take this opportunity to let them think out of the box and shine.

2) Our Customer Database

Find out what we can do with our existing database. Can we sell them something else?

3) Other Resources

Look at other resources we have right now. For instance, our delivery fleet which is no use at the moment. Can we do something else with it?

Let’s fight one more time. Get yourself out of the box and find the hidden opportunities.

This could turn out the be the best time ever for your organization.