ใช้กฏ 80/20 อย่างไรในการขาย

ในบทความนี้จะมาอธิบายว่าคุณจะใช้กฏ 80/20 อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรในการขาย

มาดูกันเลยครับ

1) ดูว่าใครคือ Top 20%

เช่นถ้าคุณมีลูกค้า 100 ราย ส่วนใหญ่ Top 20 จะเป็นเจ้าที่มียอดรวมกันประมาณ 80% ของทั้งหมด

หาให้เจอว่าใครคือลูกค้า Top เหล่านั้น

2) ต้องเข้าใจลูกค้ารายดังกล่าวอย่างละเอียด

และนี่คือข้อมูลที่คุณควรทราบจากลูกค้า Top เหล่านั้น

a. ธุรกิจคืออะไร

b. ใครคือตัวละครทั้งหมดในฝั่งลูกค้า

c. เค้าซื้ออะไรอยู่บ้าง

d. ใครคือคู่แข่ง

3) ขันน้อตความจงรักภักดี

ทำให้ลูกค้าเหล่านั้นจงรักภักดีกับเรามากขึ้นโดย

a. ติดต่อลูกค้าด้วยความถี่และความสม่ำเสมอหลังการขาย

b. Agenda พิเศษ คือทำการบริการอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าและเป็นสิ่งที่คู่แข่งไม่ทำ

และนี่คือวิธีการใช้กฏ 80/20 ทางการขายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับ
________________________________________________________

How to Apply 80/20 Rules in Sales

80/20 rules always work most of the time.

In this article, let us explain how you could adapt this to your sales game. Here is what we suggest.

1) List Top 20%

Find out a list of top 20% of your customers who represent 80% of total revenue.

2) Understand Them

Here is what you need to know thoroughly about those top customers.

– What are their businesses?

– Who are their stakeholders?

– What have they bought from us?

– Who are our competitors?

3) Enhance Loyalty

Make them become a more loyalty customer by doing this.

– Contact them regularly aftersales.

– Give them special agenda when visiting them. Make sure those agenda bring them some benefit and it is something competitors never do.

And this is how you could make the best use of 80/20 rule for your sales game.