ต้องเข้าใจธุรกิจลูกค้า

ไม่ว่าเราจะขายอะไรก็แล้วแต่

นอกเหนือจากการทำความเข้าใจสินค้าหรือบริการของเราอย่างถ่องแท้แล้ว มีความจำเป็นที่คุณต้องเข้าใจธุรกิจของลูกค้าให้ละเอียดไม่น้อยไปกว่าของตัวเองด้วยซ้ำ

Rob Taylor ผู้ซึ่งเป็น Co-founder และ CEO ของ Convey ได้ระบุถึงขั้นว่า It requires you to be a student of their business.

หรืออารมณ์ประมาณว่าคุณจะต้องทำตัวเป็นนักเรียนที่เรียนรู้ธุรกิจของลูกค้าอย่างลึกซื้ง

การที่คุณเข้าใจธุรกิจลูกค้าอย่างละเอียดนั้นจะช่วยคุณได้ดังนี้

1) รู้ว่าจะช่วยลูกค้าประหยัดต้นทุนได้อย่างไร

2) รู้ว่าจะช่วยทำให้ลูกค้าหาเงินเพิ่มได้ด้วยวิธีไหน

คุณจะมีปัญหาทันทีถ้าการขายสินค้าหรือบริการของคุณไม่สามารถตอบข้อใดข้อหนึ่งได้

และถ้าคุณไม่เข้าใจธุรกิจลูกค้าอย่างถ่องแท้แล้วหละก็ โอกาสที่จะตอบคำถามข้อดังกล่าวก็แทบจะกลายเป็นศูนย์เลยทีเดียว

และนี่คือสาเหตุหลักที่คุณต้องเข้าใจธุรกิจของลูกค้าอย่างละเอียดที่สุดก่อนที่จะเริ่มต้นการขายของคุณครับ
________________________________________________________

Understand Customers’ Business

In every sales situation, it is so important that you understand customers’ business as much as you understand your own.

Rob Taylor, Co-founder and CEO of Convey expressed that it requires you to be a student of their business.

Yes, it is that serious. By understanding customer’s business deeply, it would provide you two major advantages as below.

1) You know how to help them save cost.

2) You know how to help them lift up their revenue.

You would suddenly face a major problem unless you could explain at least one of these to your potential customers.

And if you don’t understand customers’ business deeply enough, your chance to answer these questions would be somewhere near zero.

So this is why it is suggested you always strive to understand customers’ business as deeply as possible.