อย่ามองข้ามความสำคัญของ Sales Cycle

Sales Cycle คือค่าเฉลี่ยที่นักขายใช้ต่อการปิดการขาย 1 ราย

เช่นถ้า Sales Cycle ของคุณคือ 3 เดือน นั่นแปลว่าค่าเฉลี่ยเวลาที่คุณใช้ในการปิดการขายต่อ 1 งานคือประมาณ 3 เดือนนั่นเอง

ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในแต่ละองค์กรคือ “ไม่มีการวัด Sales Cycle หรือหาทางทำให้สั้นลง”

การทำให้ Sales Cycle สั้นลงนั้นส่งผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรอย่างมหาศาลและมากกว่าที่หลายคนคิด ตัวอย่างเช่น

– ปิดการขายได้เร็วขึ้น

– มีเวลาหาลูกค้าใหม่มากขึ้น

– เก็บเงินได้เร็วขึ้น

– ทุนหมุนเวียนของบริษัทคล่องตัวกว่าเดิม

ดังนั้นสิ่งที่แนะนำคือ

1) ต้องมีการวัดผลให้เห็นชัดเจน โดยเริ่มวัดจากวันที่นำเสนอเป็นครั้งแรกจนกระทั่งปิดได้ในแต่ละเคส

2) เปรียบเทียบให้เห็นในทีมแต่ละคน ดูว่าใครทำได้ดีหรือทำได้ไม่ดีพอ

3) หาให้เจอว่าอะไรคือปัจจัยที่จะทำให้ Sales Cycle สั้นลง แปลงตัวนั้นเป็นวิธีการที่ให้ทุกคนทำซ้ำได้

อย่ามองข้ามความสำคัญของเรื่องนี้เด็ดขาดถ้าคุณอยากพัฒนาผลงานในทีมขายของคุณอย่างจริงจังนะครับ
________________________________________________________

How Important Is Sales Cycle?

Sales cycle is the average time each salespersons spend to close each deal.

Let’s say your average sales cycle is 3 months, that means you normally spend around 3 months from the very first meeting with potential prospect to closing the deal.

The major concern about this is that most companies never track or attempt to shorten their sales cycle.

If they could do so, there are certain benefits they could achieve as followed.

– Close sales faster.

– Have more time to do other prospecting.

– Collect money faster.

– Better capital flow.

So this is what we suggest.

1) This must be measured. You start measuring from the very first day your salespersons talk to prospect until they become a customer.

2) Make a dashboard and compare between all team members.

3) Find out what activities stimulate shortened sales cycles and copy those activities across the team.

Again, don’t under-estimate the focus on your sales cycle. It has a lot more impact that most people might realize.