เพราะอะไรลูกค้าจึงไม่รับสาย

เชื่อว่านักขายหลายคนคงเจอเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มากก็น้อย

กล่าวคือพอจะมีการติดตามเกิดขึ้น ลูกค้าก็เริ่มหนีหาย ไม่รับสาย ไม่อ่านไลน์

มาดูกันครับว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรกันบ้าง

1) ไม่ได้ตกลงกันล่วงหน้าเรื่อง Next Step

กล่าวคือคุณมีการติดตามโดยไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยและลูกค้าไม่รู้ตัวล่วงหน้า

วิธีแก้คือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนเสมอว่าจะมีการติดตามเกิดขึ้น

2) Next Step ของคุณเต็มไปด้วยการจิก

อย่าเอาแต่จิกเพื่อปิดการขายอย่างเดียว

แนะนำให้ใช้การติดตามในการทำการบ้านบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าด้วย

3) ลูกค้าอาจจะยุ่งจริง

สุดท้ายลูกค้าอาจจะยุ่งจริง

ในกรณีดังกล่าวก็มีการเว้นช่วงในการติดตามเล็กน้อยหรือเปลี่ยนช่องทางในการติดตาม เช่นเปลี่ยนจากโทรหาเป็นการส่งอีเมล์แทนเป็นต้น

ลองมาดูต้นตอเหล่านี้ให้ละเอียดก่อนและค่อยๆแก้ทีละเปลาะ

รับรองว่าลูกค้าจะไม่หนีหน้าหายจากเราไปเหมือนอย่างที่เคยแน่นอน
________________________________________________________

Why Customers Fade Away

It might be very common for all salespersons that customers fade away.

They might start not taking your call, not reading your line message, or not replying your email.

Below are reasons and how to tackle them.

1) Not Inform in Advance

Why don’t you let customer know first that some time in the future, you will contact them again?

By letting them know first, the chance for them to fade away would be decreased.

2) Too Overwhelmed

Don’t let customers feel too overwhelmed about your next step which is full of your attempt to close sales.

It is suggested that you come up with some agenda which is beneficial to customer when following them up. You might select to do some homework or preparation to make them feel benefited from your follow-up.

3) Really Busy

They might really be busy.

In such a case, just give them a pause, rather than following up too often.

Besides, you might select to change your contact channel, such as changing from phone call to email.

And these are some tips you could apply in order not to make your customers fade away.