พูดน้อยลง ฟังมากขึ้น

มั่นใจว่าคุณคงเคยได้ยินคำแนะนำประมาณนี้มากพอสมควรแล้ว

กล่าวคือนักขายที่ดีต้องพูดน้อยลง ฟังมากขึ้น

ในบทความนี้จะมาแนะนำวิธีที่ทำให้คุณสามารถเป็นคนที่มีลักษณะเช่นนั้นได้จริงๆเมื่ออยู่ต่อหน้าลูกค้า มาดูวิธีกันเลยครับ

1) ถามคำถาม

ในการสนทนากับลูกค้า คุณควรจะถามคำถามลูกค้าเสมอ

ถ้าเป็นไปได้ควรเตรียมคำถามเปิดโดยเฉพาะคำถามที่เอื้ออำนวยให้ลูกค้าได้เล่าหรือแสดงความคิดเห็น

และหลังจากนั้นให้ตั้งใจฟังลูกค้าเสมือนหนึ่งคุณกำลังได้ยินสุดยอดความลับทางราชการที่มีคุณคนเดียวได้ยิน อย่าพูดแทรกหรือแย่งลูกค้าพูดเด็ดขาด

2) เครื่องมือการขายใช้เท่าที่จำเป็น

เช่น Presentation ของคุณ ลองดูว่าจำเป็นต้องใช้หรือไม่ ถ้าต้องใช้ เราต้องพูดทุกหน้าหรือทุกตัวอักษรหรือไม่

3) เน้นความกระชับ

ในทุกการนำเสนอ พยายามซ้อมหรือวางแผนให้การพูดของเรากระชับที่สุด

สั้นกับกระชับเป็นคนละเรื่องกันนะครับ อันนี้ต้องอย่าสับสนเด็ดขาด

สุดท้ายคุณจะเป็นคนที่พูดน้อยลง ฟังลูกค้ามากขึ้น และผลงานทางการขายก็จะดีขึ้นเป็นเงาตามตัวอย่างแน่นอน
________________________________________________________

Talk Less, Listen More

It is very obvious that all of you have heard this kind of advice before, more or less.

When you talk less and listen more, customer will surely like you.

In this article, let us advise what you should do in order to be such a kind of person. Here is what we suggest.

1) Ask Questions

When talking to customers, you should always ask lots of good questions.

The best scenario is when you ask open-ended questions which allow customers to tell you details or express their opinions.

And then you listen as if you are hearing the most confidential information of the government and never interrupt customers.

2) Sales Tools

Only use sales tools if necessary. Don’t let that distract you from the fact that you should listen more than talk.

3) Be Precise

In every sales conversation, make sure that you are brief and precise every time.

Anyway, don’t be confused between short and precise. You could be detailed but it doesn’t mean that you couldn’t make it brief.

In the end, you would manage yourself to listen more and talk less. And this will surely bring you a lot more success for your sales result.