ต้องทำอะไรเวลาไปออกตลาดกับนักขาย

ถ้าวันนี้คุณเป็น Sales Manager และต้องไปออกตลาดกับนักขาย เวลาที่ออกตลาดคุณทำอะไรบ้างครับ

ในบทความนี้จะมีคำตอบในเรื่องนี้มามอบให้

มาดูกันเลยครับ

1) เชิงปริมาณ

อันดับแรกนักขายของท่านต้องมีเป้าเชิงปริมาณกิจกรรมการขาย

เช่นต้องหาลูกค้าวันละกี่ราย ต้องได้ใบเสนอราคาวันละกี่ใบ ต้องติดตามลูกค้ากี่ครั้งเป็นต้น

ดังนั้นผู้จัดการฝ่ายขายต้องลงไปดูว่านักขายในทีมสามารถทำได้ตามปริมาณที่กำหนดหรือไม่ นี่คือสิ่งแรกที่ผู้จัดการฝ่ายขายควรทำ

2) เชิงคุณภาพ

อีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญมากคือการเข้าไปสังเกตการณ์เรื่องพฤติกรรมการขายของลูกทีมและดูว่าเราสามารถที่จะพัฒนาพวกเค้าในจุดนั้นได้หรือไม่

การดูพฤติกรรมนั้นมี 2 ประเด็นได้แก่ ประเด็นเรื่องเทคนิคการขาย กับอีกประเด็นคือการวางแผนในงาน routine

เช่นเค้าเริ่มหาลูกค้ากี่โมง ระหว่างวันทำอะไร มีการวางแผนเรื่องพื้นที่การวิ่งอย่างกระชับเหมาะสมหรือไม่ เป็นต้น

ซึ่งทั้งหมดดังกล่าวต้องทำภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1) ทำให้ดูก่อน

2) อธิบายว่าทำเพื่ออะไรและดีกับตัวนักขายอย่างไร

3) ให้ลูกทีมลองทีมพร้อมเผ้าสังเกต

4) แนะนำเพื่อการพัฒนา

ใช้หลักการเบื้องต้นดังกล่าวเพื่อประยุกต์ในสิ่งที่ต้องทำเวลาออกตลาดกับนักขาย

แล้วผลงานของลูกทีมก็จะดีขึ้นเป็นเงาตามตัวอย่างแน่นอน
________________________________________________________

What to Do during Accompaniment

As a sales manager, what do you normally do when going to the field with your salespersons?

Let us share with you what you should do as detailed below.

1) Quantity

First of all, you need to be able to quantify sales activities of your team.

For instance, how many visits do they have to do each day? How many quotations do they have to generate for prospects on daily basis? How many times do they have to visit their hot prospects to follow up? Etc.

So the very first task every sales manager should do is to go see whether their sales reps could come up with such required quantity?

2) Quality

The other task is to observe their sales behaviors and improve.

When talking about seeing sales behaviors, there are two main things you could see which are their selling skills and routine behavior.

Examples of their routine behavior could be how they manage their days, how they do their territory management, how early they start their very first call, etc.

And this is how you could do it.

1) Show them first. Let them see how you do.

2) Explain and advise why they have to do so.

3) Let them do it and you observe.

4) Advise how they could improve.

And this is what and how you should do when doing accompaniment with your team as a sales manager.