ทำให้เป็นส่วนตัวเสมอ

มีเทคนิคการนำเสนอขายอย่างหนึ่งมาแนะนำครับ

วิธีการนำเสนอแบบนี้จะช่วยให้ลูกค้าเปิดใจรับมากขึ้น

เทคนิคที่ว่าดังกล่าวคือ “ทำทุกอย่างให้เป็นส่วนตัว”

ยกตัวอย่างเช่น

– พาทีมวิศวกรไปสำรวจโรงงานลูกค้าและทำรายงานแผนการลดต้นทุนเสนอ

– จัดทำแคตตาล็อคพิเศษสำหรับลูกค้ารายนั้นๆโดยเฉพาะ

– มี Event พิเศษสำหรับลูกค้าเพื่อถกปัญหาร่วมกันโดยเชิญฝ่ายบริหารคนอื่นของเราเข้าร่วมด้วยนอกจากฝ่ายขายอย่างเดียว

หัวใจหลักของเรื่องนี้คือ

1) ให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษ

2) ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราทำการบ้านบางอย่างเพิ่มเพื่อเค้าโดยเฉพาะ

3) การนำเสนอนี้ต้องสามารถดึงลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด

ลองหาทางประยุกต์การนำเสนอของคุณให้ออกในแนวนี้ให้ได้นะครับ

สุดท้ายผลลัพธ์จะดีขึ้นกว่าที่คุณคาดคิดแน่นอน
________________________________________________________

Do Something Personalized

In this article, let us advise one of the most effective tips to enhance your offer.

And that tip is to do something personalized for particular customer.

Below are examples.

– Bring a team of engineer to visit customer’s plant and summarize cost saving plan for them.

– Come up with personalized catalog.

– Create special event to discuss with customers and include our management team from other departments, rather than just a sales team.

Here is the main concept.

1) Make customer feel special.

2) Must come up with some extra homework which is personalized for them.

3) This offer must allow us to engage customer as much as possible.

Find out whether you could apply this to your offer.

It surely helps you achieve a much better result in the end.