เอา Lead ลูกค้ามาจากไหนดี

มีหลายวิธีในการหา Lead ลูกค้าเข้ามาเติมเพื่อเพิ่มโอกาสในการนำเสนอขายของเรา

ในบทความนี้ขอแนะนำวิธีง่ายๆในการหา Lead ลูกค้าเพิ่มดังนี้

1) เจ้าที่เคยเสนอ

เช่นกลับไปรื้อดูรายเก่าๆที่เคยเสนอไปก่อนหน้านี้แต่ลูกค้ายังไม่สนใจหรือไม่ให้การตอบรับ

ลองไปขุดรายชื่อดังกล่าวขึ้นมาและติดต่อกลับไปใหม่อีกครั้ง ไม่แน่ว่าลูกค้าที่เคยปฏิเสธอาจจะกลับมาเปิดใจก็เป็นได้

2) ลูกค้า Look Alike

เช่นเราขายอุปกรณ์ช่างให้โรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งและเค้าพึงพอใจกับสินค้าและการบริการของเราเป็นอย่างมาก

ให้ดูว่ามีโรงงานทอผ้าหรือโรงงานอื่นๆอีกหรือไม่ที่มีธรรมชาติคล้ายคลึงกับลูกค้ารายดังกล่าวและพยายามติดต่อเพื่อนำเสนอโดยอ้างอิงว่าเราเคยให้บริการกับลูกค้ารายอื่นที่มีความใกล้เคียงกับพวกเค้าอยู่

3) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

เช่นวางคุณสมบัติเบื้องต้นว่าลูกค้าในอุดมคติต้องประกอบไปด้วยเรื่องไหนบ้าง

a. อุตสาหกรรม
b. ทุนจดทะเบียน
c. พื้นที่ตั้ง ฯลฯ

หลังจากนั้นให้ดูว่าใครที่มีคุณสมบัติตามที่ว่าบ้าง ไปหาจากที่ไหน และต้องทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงลูกค้ารายที่ว่าดังกล่าว

ลองใช้เกณฑ์ที่ว่านี้ในการหา Lead ให้กับการขายของคุณนะครับ มั่นใจว่าช่วยได้ไม่มากก็น้อยแน่นอน
________________________________________________________

Where to Find Leads

There are multiple ways to look for new leads.

In this article, let’s see the simple methods to find new leads as detailed below.

1) Previous Approach

Look at those prospects whom you contacted before and still couldn’t get through.

The fact that they denied previously doesn’t mean that they wouldn’t welcome you again anymore.

2) Look-alike

Look for look-alike customers with some of your existing customers whom we have successfully serviced them.

3) Set Criteria

You might come up with certain criteria for your ideal lead.

– Industry
– Registered Capital
– Location
– Etc.

Then find out which prospects possess those criteria, where to find them, and how to approach them.

Follow these steps to come up with your lead management. I believe it would help to the certain extent.