ติดต่อ Lead ให้เร็วที่สุด

Lead ลูกค้าจะมาได้จากหลากหลายช่องทางขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจของท่าน

ช่องทางต่างๆดังกล่าวเช่น

– Online Marketing

– ลูกค้าบอกต่อ

– ลูกค้าที่ได้มาจากการออกงานนิทรรศการ

ไม่ว่าจะได้ Lead มาจากแหล่งใดก็ตาม วิธีการที่ดีที่สุดคือ “ติดต่อ Lead เหล่านั้นให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะเจ้าที่ระบุชัดเจนว่าสนใจ”

คำว่า “เร็ว” ดังกล่าวนั้นอาจต้องเร็วเป็นหลักนาทีเลยด้วยซ้ำ

คราวนี้มาดูกันครับว่าความเร็วดังกล่าวจะทำให้คุณได้อะไรบ้าง

1) เหล็กยังร้อน ลูกค้าต้องการซื้อ

ต้องตีเหล็กตอนร้อนเสมอ คุณปล่อยให้เหล็กเย็นนิดเดียวก็เท่ากับปล่อยโอกาสหลุดลอยไป

2) โชว์ให้เห็นความเป็นมืออาชีพและความรับผิดชอบ

เป้าหมายคือทำให้ลูกค้าส้มผัสได้ถึงความใส่ใจ

3) สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

ต้องทำให้เห็นทันทีว่าเราเร็วและใส่ใจมากกว่าคู่แข่ง สุดท้ายจะเฉือนกันตรง “คนขาย” นี่เอง

วิธีนี้คือวิธีง่ายๆที่จะทำให้ได้ลูกค้ามากกว่าที่คุณคิด ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ

________________________________________________________

Contact Leads Immediately

There are various sources to obtain qualified leads.

Examples of those sources are as followed.

– Inbound Marketing

– Referrals

– Exhibitions

– Etc.

No mater how you obtain leads, the best way is to contact those leads as quickly as possible, especially the highly qualified ones with high demand.

And when we talk about quickness, it might even means contacting them back within few minutes.

Now let’s see why contacting them quickly is so crucial.

1) Hit It While It’s Still Hot

Don’t let hot prospects cool down. Your opportunity to close would fade away much more dramatically than you might realize.

2) Shows Professionalism

Of course, reaching them timely enough really shows that you are more professional

3) Differentiation

The fact that you are clearly quicker could differentiate yourself from competitors by mile. Customers would decide to buy mainly because of you as a seller.

This is how you could acquire a lot more new customers than you might ever realize.

Leave a Reply