การรับมรดกลูกค้า

สมมุติเราเป็นเซลล์ใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมกับบริษัทนี้และต้องดูแลลูกค้าเก่าของบริษัทหรือมีฐานลูกค้าเก่าบางรายจากคนอื่นที่โอนมาให้เราดู คุณมีแผนในการจัดการฐานลูกค้าเหล่านั้นอย่างไรบ้างครับ

อันดับแรกเลยคือคุณต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนของลูกค้าเหล่านั้นก่อนจะไปเจอลูกค้ารายดังกล่าว

มาดูกันเลยครับว่าข้อมูลที่คุณควรมีอยู่ในมือมีอะไรบ้าง

1) รายละเอียดตัวละครทั้งหมด ใครบ้างที่เป็นคนติดต่อ เค้าคือใคร ตำแหน่งอะไร

2) ประวัติการซื้อ ที่ผ่านมาเคยซื้ออะไรไปบ้าง ยอดเท่าไหร่

3) รายละเอียดในการพูดคุยครั้งที่ผ่านๆมา (ถ้านักขายคนเก่าได้ลงรายละเอียดไว้ ถ้าไม่มีต้องให้เล่าให้ฟัง)

4) ข้อมูลคู่แข่ง (ถ้านักขายคนเก่าได้ลงรายละเอียดไว้ ถ้าไม่มีต้องให้เล่าให้ฟัง)

5) งานที่ค้างอยู่

6) สิ่งที่เคยเสนอลูกค้าไป (ไม่ว่าจะซื้อแล้วหรือยังไม่ซื้อ)

มั่นใจว่านักขายคงเห็นภาพชัดเจนในตัวเองว่าถ้ามีข้อมูลเหล่านี้ครบกับมีไม่ครบจะทำให้โอกาสของเราต่างกันขนาดไหน

ทำการบ้านให้ละเอียดก่อนกระโดดขึ้นรถไปเจอลูกค้านะครับ

การเตรียมตัวที่ยอดเยี่ยมของเราจะนำมาซึ่งโอกาสที่สูงกว่าคนอื่นเสมอ

________________________________________________________

Handover Customers

Let’s say you are the newly hired rep who has a list of existing customers to take care of, what would be your plan to manage those customers?

First of all, you need to have a complete set of information before going to see those customers and introduce yourself.

Now let’s see what kind of information you should have.

1) All stakeholder List. Who are they? What do they do? How are they related to this account?

2) Purchasing history.

3) Call record. (That should be available in the CRM. If not, you need to ask your predecessor or your boss to tell you as much as they could.)

4) Competitor information (That should be available in the CRM. If not, you need to ask your predecessor or your boss to tell you as much as they could.)

5) Pending issues.

6) Previous offers, either already purchased or not.

I believe you could see the difference clearly between having this complete set of information and not.

Do your homework right before going to see those customers.

The more you prepare, the better off you could be. 

Leave a Reply