สิ่งที่ต้องทำก่อนถามคำถามลูกค้า

แน่นอนว่าการถามคำถามลูกค้าเป็นสิ่งที่เราควรจะทำเพื่อให้เข้าใจความต้องการลูกค้าให้ละเอียดขึ้น

แต่บางครั้งการถามคำถามของเราอาจจะออกมาเป็นภาพรวมแง่ลบ กล่าวคือลูกค้ารู้สึกรำคาญ รู้สึกโดนลองของ หรือรู้สึกเสียเวลาที่จะตอบ

เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าดังกล่าว ขอนำเสอนวิธีแก้ไขดังนี้

1) เกริ่น

เช่นบอกลูกค้าว่า “ก่อนอื่นขอรบกวนถามคำถามเล็กน้อยนะครับ จะได้ทำความเข้าใจคุณลูกค้ามากขึ้นและสามารถนำเสนอได้ตรงความต้องการครับผม”

2) แสดงความสนใจอย่างจริงใจ

โชว์ให้ลูกค้าเห็นว่าเรา “ตั้งใจนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าอยากได้” มากกว่า “ตั้งใจแต่จะขายในสิ่งที่เราอยากขาย”

3) ทยอยถาม

ถ้ากระหน่ำถามลูกค้าเยอะเกินลูกค้าอาจรำคาญได้ ดังนั้นการทยอยถามเพิ่มในระหว่างการสนทนาโดยไม่ได้ตะบี้ตะบันถามทีเดียวหมดตอนแรกก็จะเป็นวิธีการที่ดี

ถ้าทำเช่นนี้ได้ การถามคำถามของคุณก็จะมีประสิทธิภาพและช่วยให้การขายของคุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

________________________________________________________

Questioning Technique

Of course, probing is a very important process for all salespersons.

However, if ineffectively done, it could create more harm than good. Customers might be too overwhelmed by getting asked too many questions, feel pressured, or get annoyed because we are too nagging.

To avoid such situations, let’s see advices as below.

1) Manage Expectation

Why don’t you start your conversation like this? “Mr. Customer. First of all, let me ask you some questions so that I understand your requirements better and offer you what meets your needs the most.”

2) Show Sincere Interest

When asking questions, be a good listener and actively show them that you are highly interested in understanding them deeply.

3) Don’t Ask in One Lot

During conversations, you might ask questions bit by bit, rather than bombarding customers with too many questions in the beginning.

If done accordingly, your questioning technique will surely be enhanced and lead to the better result in the end.