ถ้าปิดการขายไม่ได้ต้องทำอย่างไรต่อ

แน่นอนครับว่าเราอาจจะปิดการขายลูกค้าบางรายไม่ได้

ในบทความนี้จะมาอธิบาย 3 ขั้นตอนง่ายๆที่ควรทำหลังจากที่พบว่าเราไม่น่าจะปิดลูกค้ารายดังกล่าวได้

มาดูกันเลยครับ

1) เช็คศักยภาพอีกครั้ง

เช็คให้มั่นใจว่าลูกค้ารายนี้ยังมีศักยภาพหรือไม่

กล่าวคือบางรายปิดไม่ได้ตอนนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกค้ารายดังกล่าวจะไม่ซื้อเราไปตลอดกาล

2) เก็บข้อมูลให้ละเอียด

ถ้าพบว่าลูกค้าดังกล่าวยังมีศักยภาพอยู่ ต้องมีการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียดครบถ้วน

มีทั้งข้อมูลการติดต่อ รายละเอียดการพูดคุย รายละเอียดคู่แข่ง รายละเอียดการนำเสนอครั้งที่ผ่านๆมาของเรา ฯลฯ

อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ ถ้าเค้าไม่ซื้อกับเราตอนนี้ ไม่ได้หมายความว่าเค้าจะไม่ซื้อกับเราตลอดกาล ดังนั้นต้องเก็บข้อมูลให้พร้อมสำหรับการติดต่อไปใหม่ในอนาคต

3) ติดตามอีกครั้ง

วางแผนอย่างเป็นระบบในการเตือนตัวเองไม่ให้ลืมติดตามลูกค้ารายดังกล่าวอีกครั้งตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

เช่นลูกค้าอาจจะมีการจัดซื้อจัดจ้างรายปี ต้องไม่ลืมที่จะติดตามอีกครั้งในปีหน้าเป็นต้น

และนี่คือขั้นตอนง่ายๆที่ควรทำกับลูกค้าทุกรายที่ยังปิดการขายไม่ได้ครับ

________________________________________________________

What if You Couldn’t Close

Of course, their might be some occasions that you couldn’t close despite all the effort.

In this article, let me explain three things you should do after already finding out that you would surely lose some particular prospects.

Let’s see what those things are.

1) Check Their Potential

Recheck whether they have potential to re-approach in the future.

Don’t forget that some prospects still have potential left for us although we couldn’t close them this time.

2) Keep the Record

If this prospect turns out to still have potential for us to follow up in the future, do keep all the detailed record.

Those include their contact details, who our competitors are, what we offered, why they declined, etc.

As mentioned before, the fact they don’t buy now might not mean that they wouldn’t buy again at all in the future.

3) Follow up

Set the plan and remind yourself to follow up those prospects systematically.

For instance, you find out that those prospects might have procurement plan on yearly basis, so you must not forget to follow them up in the upcoming fiscal year.

And these are simple steps you should do although you still couldn’t close them.