ไม่ได้ก็บอกไม่ได้

ในบทความนี้มีเทคนิคง่ายๆอย่างหนึ่งมาแนะนำนักขายในการสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า

วิธีที่ว่าคือ “ถ้าอะไรที่ทำไม่ได้ก็ให้บอกไปเลยว่าไม่ได้”

อย่างไรก็ตาม เทคนิคนี้มีเส้นบางๆกั้นระหว่าง “จริงใจ” กับ “ไม่พยายามมากพอ”

ซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายคือเราต้องเป็นแบบแรกคือจริงใจ

ลองยกตัวอย่างให้ดู 2 อันเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะครับ มาดูอันแรกกันก่อน

“ต้องยอมรับครับว่าเราไม่สามารถนำส่งสินค้าได้ภายใน 24 ชั่วโมงได้ในบางกรณี บางเคสเราไม่กล้ารับปากจริงๆครับ กลัวว่าถึงเวลาจะทำไม่ได้ 100% แล้วลูกค้าเกิดความเสียหาย อย่างไรก็ตามถ้าได้รับโอกาสจากทางลูกค้า เราจะแจ้งล่วงหน้าทันทีและช้าที่สุดจะได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมงครับ”

นี่คือการแสดงความจริงใจ คราวนี้มาดูตัวอย่างที่สองกันครับ

“ไม่ได้ครับ ยังไงคุณลูกค้าต้องคืนสินค้าตัวอย่างให้เราว้นนี้เลย คงให้ใช้ต่อไม่ได้ครับ”

ผมคิดว่าทุกท่านคงเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนโดยที่ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม

แบบแรกคือการขายความจริงใจ ส่วนแบบที่สองคือการบอกลูกค้าตามตรงว่าทำไม่ได้แต่กลับเป็นการไม่แสดงความพยายามให้ลูกค้าเห็นเลย

ดังนั้นเทคนิคของการบอกลูกค้าว่า “ไม่ได้” นั้นต้องมีความระมัดระวังและใช้ให้ถูกที่ถูกทาง

ลองเอาไปประยุกต์กับการขายของคุณดูนะครับ

________________________________________________________

Just be Frank

In this article, let me share with you a simple tip to gain trust from customer.

That tip is to tell customers honestly what you couldn’t do.

However, there is thin line between being frank and not trying enough.

And of course, we have to be the former, rather than the latter.

To illustrate this, let’s see the following two examples. Here is the first one.

“I am afraid that we cannot commit the on-site service within 24 hours for some cases. It is accepted that our coverage might not allow us to do so. So our commitment here would be untrue if I say we could do 24 hour. However, the best we can do is to inform you in advance and commit to 48 hours at the latest.”

This is how you are being frank to customers. Now let’s see another example.

“No cannot, Mr. Customer. It is due today and I am afraid you might have to return today.”

I believe you see the difference very clearly. Although both of them shows that we don’t oversell.

However, the first example shows that you are trustworthy and being frank. While the second one shows no attempt at all.

Again, if you cannot do it, tell customer frankly. But make sure you realize the thin line we are talking about here.

If used properly, your “NO” could surely do more good than harm most of the time.