การคัดกรอง Lead

ถ้าวันนี้คุณกำลังเริ่มต้นหาลูกค้าใหม่จากศูนย์ แหล่ง Lead ลูกค้าที่คุณจะไปหาควรมาจากไหนครับ

แน่นอนว่าในยุคนี้ Inbound Marketing หรือช่องทาง Online ก็เป็นแหล่งต้นๆที่ดีที่สุด

แต่ถ้าเราต้องทำเชิงรุกในการบุกหาลูกค้าเองโดยไม่ได้รอให้การตลาดมาช่วยป้อนลูกค้าให้เรา ลูกค้ากลุ่มต่อไปนี้คือกลุ่มที่ผมแนะนำครับ

1) Look Alike

คือลูกค้าที่มีความคล้ายคลึงกับลูกค้าเก่าของเราที่จงรักภักดี

2) ลูกค้าบอกต่อ

ลองถามจากเจ้าเดิมๆที่ซื้อเราอยู่ เค้าอาจจะมีลูกค้าบอกต่อให้เราก็เป็นได้

3) ลูกค้าห่างหาย

มีบางรายที่อาจเคยซื้อแต่ตอนนี้นอกใจเรา ลองติดต่อลูกค้าพวกนั้นกลับไปใหม่ดู

4) ลูกค้าที่เคยเสนอแต่ยังไม่ซื้อ

ลองดูในฐานข้อมูลเก่า อาจมีลูกค้าที่เราเคยเสนอราคาไปแต่ยังไม่ซื้อ เอาเจ้าพวกนี้ลองดกลับมาติดต่อดูอีกครั้ง

กลุ่มเหล่านี้ ถ้าค้นดูดีๆจะพบว่ายังมีเหลืออยู่อย่างแน่นอน

การปิดการขายของเราอาจจะง่ายกว่าที่คิดจากการติดต่อลูกค้ากลุ่มเหล่านี้ก็เป็นได้ครับ

________________________________________________________

Qualify Your Leads

Today, if you have to start everything over from scratch, where will you get your newly qualified leads?

Of course, inbound marketing is one of the best sources these days.

Anyway, if you have to proactively look for qualified leads by yourself, rather than just relying on inbound leads, below are the sources I recommend.

1) Look Alike

Look for prospects who share similarities with some of ideal existing customers.

2) Referral

Sometimes, all you need to do is to ask from your existing customers whether they know someone who might be interested in your products or services. You never try, you never know.

3) Lapsed Customers

Look for those lapsed customers who have stopped buying from you lately. Find out what happened and try to bring them back.

4) Previous Prospects

For instance, look for those whom you quoted them before but still haven’t bought from you. Make sure you select and follow them up again.

If you carefully look for those leads, I believe they are still available.

Then your closing sales could become much easier by approaching this group of leads.