หน้าที่หลักของการตลาดคืออะไร

ออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่กูรูด้านการตลาดแต่อย่างใด

วันนี้ขอถือวิสาสะมาวิเคราะห์วิธีการทำงานของฝ่ายการตลาดเล็กน้อย

ถ้ากูรูด้านการตลาดท่านไหนเห็นต่างก็แย้งได้เลยนะครับ น้อมรับความคิดเห็นครับผม

ส่วนตัวผมคิดว่าหน้าที่หลักของฝ่ายการตลาดคือ “ต้องออกตลาด” สมชื่อตำแหน่ง

ขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมดังนี้

1) มีที่เดียวที่จะให้ข้อมูลฝ่ายการตลาดได้ละเอียดที่สุดคือ “ในตลาด”

2) คุณจะได้หลายเด้ง ได้แก่ทราบคู่แข่ง ทราบลูกค้า ทราบสถานการณ์ในตลาด และทราบตัวเอง

3) แน่นอนว่าคุณอาจเป็นผู้บริหารระดับสูงที่จ้างคนไปดูแทนคุณได้ แต่นั่นก็ไม่ควรเป็นข้อแก้ตัวที่ทำให้คุณไม่มีโอกาสลงไปดูเองเลย

4) สมัยนี้เทคโนโลยีเอื้ออำนวยหมดแล้ว คุณจะนั่งทำงานจากที่ไหนหรือจะประชุมจากที่ใดก็ได้ อย่าให้ออฟฟิศเป็น comfort zone ที่ทำให้คุณไม่มีโอกาสไปออกตลาดมากพอ

5) พยายามออกไปพร้อมนักขายถ้าเป็นได้ นอกจากออกไปดูตลาดแล้วต้องออกไปดูว่าคนที่เอาสินค้าหรือบริการของเราไปสู่ตลาดนั้นเค้าทำอะไร มีอะไรแนะนำเค้าเพิ่มหรือไม่

แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ทั้งหมดสำหรับองค์ประกอบที่ฝ่ายการตลาดควรมี

องค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยี และอื่นๆเป็นสิ่งที่การตลาดสมัยใหม่ควรทำ แต่นั่นไม่ควรเป็นข้ออ้างที่ฝ่ายการตลาดจะนั่งหน้าจอเสียเป็นส่วนใหญ่

สำหรับนักการตลาดทั้งหลาย ท่านคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้สามารถพูดคุยกันได้เลย ยินดีรับฟังความคิดเห็นที่เหมือนหรือต่างทุกอันครับ

________________________________________________________

Major Role of Marketing

First of all, let’s accept that Sales101 is not the expert in marketing.

Anyway, please allow us to share some thoughts about marketing here in this article.

For all marketing gurus, please feel free to also share your thoughts on this.

First of all, to me, the major role of marketing is to ‘spend most the time in the market’.

Let me give you further explanation as below.

1) The best way you could do a proper marketing analysis is to go see the market by yourself.

2) You would see a lot, including the market, competitor, customers, and yourself.

3) Of course, you might be the CMO who could hire your staff to do this for you. But it doesn’t mean that you shouldn’t go to the market by yourself with a certain level of frequency.

4) These days, you could simply work from anywhere with technologies. Don’t just let your office be the comfort zone any longer.

5) It would be best to go with your sales reps. You should also see how your front people deliver what you plan.

Of course, these are not all. There must be some other elements that marketing should focus on, such as data analysis or other technology-related issues.

But that shouldn’t allow you to have the excuse to spend most of your time in front of the screen, rather than in the market.

For all marketing gurus, please share your thoughts on this. Opinions in all other angles are also welcome.