ทำอย่างไรให้ลูกค้าต่อสัญญา

มีการบริการบางอย่างที่คุณอาจต้องมีการต่อสัญญากับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี

ซึ่งแน่นอนว่าลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะต่อสัญญากับเราหรือไม่

ในบทความนี้จะมาแนะนำวิธีที่จะทำให้ลูกค้าของคุณมีอัตราการต่อสัญญาที่สูงขึ้น มาดูวิธีที่ว่ากันครับ

1) ต้องดูสถิติ

อันดับแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าอัตราการต่อสัญญาของเราเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

เช่นวัดกันเป็นรายเดือนเลยว่ามีลูกค้าถึงดิวที่ต้องต่อสัญญาในเดือนนั้นกี่ราย และสุดท้ายมีกี่รายที่ตัดสินใจต่อสัญญา คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ไม่ต่อสัญญาเพราะอะไร

2) ต้องติดต่อสม่ำเสมอ

เช่นลูกค้าต้องต่อสัญญารายปี ไม่ใช่รอให้ครบปีก่อนค่อยโทรหาลูกค้า ต้องมีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอเพื่อสอบถามความพึงพอใจในการบริการด้วย

3) สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

ในการติดต่อนั้น ถ้าเป็นไปได้ควรเพิ่มการบริการบางอย่างเพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ทำให้ลูกค้านึกถึงเราเป็นเจ้าแรกเสมอ

และถ้าให้ดีอาจมีการบริการบางอย่างที่เหนือความคาดหมาย ทำให้ลูกค้าเกรงใจและไม่กล้าย้ายไปใช้บริการกับที่อื่น

4) Incentive

อาจมี Incentive บางอย่างเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจในการต่อสัญญาง่ายขึ้น เช่นการลดราคาในปีที่ 2 เป็นต้น

5) ถ้าไม่ต่อสัญญาจะเสียโอกาสอะไร

และสุดท้ายแนะนำให้บอกลูกค้าให้ได้ว่าอะไรคือมูลค่าความเสียโอกาสหากลูกค้าไม่ต่อสัญญากับเรา

เช่นลูกค้าต้องเสียเวลาในการอธิบายเรื่องเดิมให้กับที่ใหม่หรือลูกค้าจะต้องมีค่าแรกเข้ากับที่อื่นเพิ่มแทนที่จะใช้บริการต่อจากเราเป็นต้น

ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ดูนะครับ ผมมั่นใจว่าอัตราการต่อสัญญาของคุณจะสูงขึ้นอย่างแน่นอน

________________________________________________________

How to Ensure Higher Contract Renewal Rate

For some kinds of services, we must attempt to make customer renew contract with us either monthly, quarterly, or annually.

And of course, customers could select whether they want to renew.

So in this article, let me give you some tips to increase your renewal rate. Let’s see those tips as below.

1) Stat

First of all, you need to see your stat.

Take a look at your monthly renewal rate. How many customers come to due in each month? How many of them decide to renew? What’s that percentage? Why don’t they renew?

2) Regular Contact

For instance, if they have to renew on yearly basis, don’t just wait until the end of the year to contact them.

Make sure that you contact them regularly during the year to ask for satisfaction.

3) Differentiation

When contacting them, don’t just contact them for the sake of contacting. Do something that differentiates yourself from competitors. Ensure that you become a top of mind all the time.

The best way is to come up with something extra mile. So that customers would hesitate to switch.

4) Incentive

You might come up with something to incentivize customers to renew, such as discount for the second year.

5) Lost Opportunity

Finally, try to tell customers what they would lose unless they renew.

For instance, tell them that they could save time not having to explain the new supplier what to do because you already know all details or they might save the entry fee by continue using your service.

Follow these steps promptly. I guarantee that your renewal rate will surely be higher than before.