คุณคือที่ปรึกษา ไม่ใช่เซลล์แมน

นี่คือหลักการที่นักขายหลายคนเคยได้ยินมาตลอดเวลา แต่ยังไม่สามารถนำไปปรับใช้ได้ถูกต้องนัก

ในบทความนี้จะมาขออธิบายหลักการที่ว่าดังกล่าวโดยยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพ

เช่นถ้าคุณขายรถโฟล์คลิฟท์ คุณควรจะทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บคลังสินค้า

ต้องสามารถช่วยแนะนำลูกค้าได้ว่าการจัดคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ต้องทำอย่างไร

สุดท้ายค่อยนำเสนอรถโฟล์คลิฟท์ซึ่งนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเป็นที่ปรึกษาของคุณ

มาดูอีกตัวอย่างกันครับ หนึ่งในธุรกิจของผมคืออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์

ผมก็อยากให้นักขายของผมเป็นเหมือนกึ่งๆ Interior Designer ที่สามารถแนะนำลูกค้าได้ว่าการจัดผังที่นั่งองค์กรที่มีประสิทธิภาพต้องทำอย่างไร วาง Layout แบบไหนถึงจะดีสุด

สุดท้ายสิ่งที่ขายคือเฟอร์นิเจอร์นั้นเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการเป็นที่ปรึกษาดังกล่าว

ลองหาทางปรับการขายของคุณให้ออกมาแนวนี้ให้ได้

สุดท้ายการขายจะง่ายกว่าที่คิดแน่นอนครับ
________________________________________________________

Be A Consultant

As a sales professional, you have to be a consultant for your customers, rather than a sales man.

This is the main concept most of you might have heard before but don’t really know how to implement it.

In this article, let me give some examples to easily illustrate this.

Let’s say your product is folk lift, you should be an expert in warehousing.

You should be able to tell customers how warehousing of your clients could be managed more effectively.

Finally, you only touch on your folk lift in the end. Here, your product is only a part of your consultancy.

Let’s see another example. One of my businesses is office furniture.

I want my salesperson become an interior designer for my clients, more or less. They should be able to help clients design the effective layout and everything else about office renovation.

Again, in the end, they only touch on furniture selection as a part of their consultancy.

Find out whether you could change the way you sell accordingly.

And your sales game will surely become more effective than you might realize. 

Leave a Reply