สร้างสมดุลระหว่าง Inbound กับ Outbound

มีสิ่งหนึ่งที่อยากฝากให้นักขายทุกคนไม่ลืมที่จะทำ

สิ่งนั้นคือการไม่ลืมที่จะหาลูกค้าทั้งจากทาง Inbound และ Outbound พร้อมกัน อย่าพึ่งแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง

Inbound ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในยุคนี้คือลูกค้าที่ทักมาทาง FB Ad หรือ Google AdWords เป็นต้น

ส่วน Outbound ก็คือเชิงรุกที่นักขายทำเอง เช่นเสิร์ชรายชื่อผู้มุ่งหวังในกลุ่มของเราและโทรไปทำนัดเป็นต้น

ผมเชื่อว่าในยุคนี้ส่วนใหญ่จะเน้นที่ Inbound

นักขายหลายคนในยุคนี้เข้าใจผิดด้วยซ้ำ คิดว่างานขายเริ่มต้นก็ต่อเมื่อลูกค้ามุ่งหวังที่มีศักยภาพทักเข้ามาหาเราทาง Inbound

อันนี้คือความเข้าใจที่ผิด สิ่งที่นักขายต้องทำควบคู่กันตลอดเวลาคือ Outbound หรือการทำเชิงรุกในการหาลูกค้าเอง

สิ่งที่จะได้จาก Outbound คือ

1) บริษัทลดต้นทุนการตลาดออนไลน์ได้ส่วนหนึ่ง (บางบริษัทอาจลดได้มหาศาลหรือแทบไม่ต้องใช้งบออนไลน์เลยด้วยซ้ำ)

2) เป็นการฝึกนักขายไปโดยอัตโนมัติให้ไม่ตั้งรับรออย่างเดียว

3) นักขายสามารถคัดกรองลูกค้าได้เองในแง่ของพื้นที่การวิ่ง กล่าวคือสามารถหากลุ่มผู้มุ่งหวังที่อยู่ในละแวกเดียวกัน ทำให้เวลาออกตลาดหาลูกค้าแล้ววิ่งไม่กระจายตัว ประหยัดเวลา

ต้องสร้างสมดุลระหว่าง Inbound กับ Outbound ให้ดี เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในมุมมองของผมครับ
________________________________________________________

Balance between Inbound and Outbound

There is one thing I’d like to remind all salespersons not to forget to do.

That thing is that you should always have a balance between inbound and outbound customers.

These days, people know inbound for well in terms of inbound customers from Facebook ad or Google AdWords.

While outbound is when salesperson must proactively look for prospective customers by themselves offline, such as search from different qualified sources and cold-call them.

I believe people focus a lot more on inbound now which is not incorrect.

Some of the sales reps might even be mistaken that their job only starts when someone provides them qualified inbound leads to contact.

This idea is completely wrong. Apart from inbound sources, every single salesperson must proactively do the outbound by themselves too.

And here is what you will get from balancing on the outbound side too.

1) The organization could significantly save inbound marketing cost.

2) This is to shape up the mindset and culture of not just being reactive and wait.

3) Salespersons could also plan territory management by themselves. Simply speaking, when they do proactive outbound, they could select customers in the same area in order to save them travelling time and increase productivity.

Again, it is so important to balance between inbound and outbound all the time. this is something every sales team should not under-estimate at all costs.