ทำตัวเป็นสะพานเชื่อม

ในบทความนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการขายง่ายๆให้ทุกท่านได้ลองทำตามครับ

ถ้าทำได้ตามขั้นตอนนี้ก็มีโอกาสปิดการขายได้สูง

มาดูกันเลยครับ

1) รู้ว่าลูกค้าอยู่ตรงไหน

อันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าอยู่ในสถานการณ์ใด เปรียบแล้วนี่คือจุด A

2) รู้ว่าลูกค้าอยากไปไหน

หลังจากนั้นต้องหาให้เจอว่าจุดไหนคือจุดที่ลูกค้าอยากไป กรณีนี้คือจุด B

3) เป็นสะพาน

เราต้องบอกลูกค้าว่าเราสามารถเป็นสะพานเชื่อมลูกค้าไปสู่จุด B ที่ว่านั้นได้

4) พิสูจน์

และต้องปิดท้ายด้วยการพิสูจน์ว่าเราทำแบบนั้นได้จริง

เช่นเราทราบว่าตอนนี้ลูกค้ามีปัญหาเรื่องการซ่อมสินค้าที่เสีย เสียเมื่อไหร่ต้องยกไปซ่อมเองซึ่งเสียเวลามาก (จุด A)

สิ่งที่ลูกค้าต้องการคือถ้าเสียเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมให้ไม่เกินวันรุ่งขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางไปเอง (จุด B)

คอนเฟิร์มกับลูกค้าว่านี่คือสิ่งที่เค้าต้องการใช่หรือไม่ ถ้าใช่ให้บอกลูกค้าว่านี่คือสิ่งที่เราทำได้และพิสูจน์ได้โดยการลงเงื่อนไขดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่ให้ลูกค้าชำระเงิน (โชว์ให้เห็นความเป็นสะพานและพิสูจน์)

พยายามทำให้ขั้นตอนการขายของคุณออกเป็นลำดับที่ว่าดังกล่าวให้ได้

สุดท้ายโอกาสการปิดการขายของคุณก็จะสูงขึ้นตามอย่างแน่นอน
________________________________________________________

Be a Bridge

In this article, let me advise you simple selling steps to follow.

If you could do those steps accordingly, it is highly likely that your win rate would be higher.

Here is what I suggest.

1) Point A

You need to know where customer is at the moment. It is pretty much their current situations or conditions. Let’s call it point A.

2) Point B

Then you need to find out where customer wants to move to. Let’s call it point B.

3) Bridge

Tell customer that you could be their bridge to bring them from point A to B.

4) Prove

Finally, you need to prove that you are really capable of doing so.

For instance, you know that customer has a hassle for after-sales maintenance. They have to be busy carrying around their products to the service center by themselves when defect takes place which takes a lot of time and cost (Point A).

You also know that what customer is seeking is the onsite maintenance service within 24 hours upon the request (Point B).

You then confirm whether this is what they want and prove to them that you are capable of doing so by putting written condition in the contract. (Show that you could be a bridge and prove it.)

Try to come up with this kind of steps when you attempt to close your sales.

Then the likelihood to close would surely be higher.