ลองเลิกขายดูสักครั้ง

ฟังหัวข้อแล้วดูสับสนหรือไม่ครับ เหมือนกับว่าผมกำลังยุให้ทุกท่านลาออกจากวงการขาย

จริงๆไม่ใช่ครับ ประเด็นคือผมกำลังคิดว่าที่ลูกค้าไม่ซื้อนั้นอาจเป็นเพราะเราตะบี้ตะบันขายมากจนเกินไป

อาการที่สังเกตได้ว่าเราเริ่มขายมากจนเกินไปคือลูกค้าเริ่มไม่อ่านไลน์ เริ่มไม่รับสาย ไม่ตอบอีเมล์เป็นต้น

ดังนั้นวิธีที่ผมแนะนำคือ “ลองเลิกขายก่อน” แต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราห่างหายจากลูกค้า

ประเด็นคือให้ติดต่อลูกค้าอย่างใกล้ชิดอยู่ดี แต่หัวข้อในการติดต่อนั้นให้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องซื้อๆขายๆ

ตัวอย่างเช่น

– ทำการบ้านให้ลูกค้าดูเรื่องแผนการจัดสต็อค

– ให้คำแนะนำลูกค้าเรื่องการจัดการบัญชีของลูกค้า

– หาลูกค้าให้ลูกค้า เป็นต้น

หลักการคือ

1) เลิกคุยเรื่องขายไม่ได้หมายถึงไม่ให้ติดตามลูกค้า ยังคงต้องติดตามต่อเนื่อง

2) แต่การติดตามนั้นอาจไม่ได้คุยแค่เรื่องการพยายามให้ลูกค้าซื้ออย่างเดียว

3) หัวข้อในการพูดุคยนั้นต้องเน้นที่ทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดแม้เรื่องนั้นจะไม่เกี่ยวกับการซื้อขายก็ตาม

ลองเลิกขายดูบ้างนะครับ

แล้วคุณจะพบว่าสุดท้ายมันจะขายได้มากกว่าที่คุณคิดอย่างแน่นอน

________________________________________________________

Stop Selling for Once

The topic sounds like an encouragement to you not to continue your sales career. No, please don’t be mistaken.

What I actually mean is that you should try to stop being too aggressive.

The common signals you could notice from customers who have been overwhelmed by your sales approach are those who no longer read your text, never pick up your phone call, or never reply your email.

So in these situations, what I suggest you do is to stop selling for now. Anyway, this doesn’t mean that you should just go silent and stop the follow-up.

The point is that you should approach and follow up customers anyway. However, the topic of your follow-up should no longer be related to sales. Below are some examples.

– Show customer how you would help them do stock-taking.

– Advise them how they could do accounting more effectively.

– Find customers for your customer. Etc.

Here is the concept.

1) To stop selling for once doesn’t mean that you should no longer follow up. The regular follow-up must still be done.

2) Anyway, your follow-up topic shouldn’t be related to your attempt to close sales at least for now.

3) Your follow-up topic should be something that brings benefits to customer, although they still don’t buy from us.

Stop selling for once.

Finally, you might find out that it becomes much easier to sell to customers afterwards.